ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 22-ก.พ.-2562

ผลการดำเนินงานจังหวัดราชบุรี อำเภอบางแพ

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ดอนคา 0 0 0.00 0 0 0.00 3 4 6.75 1 1 15.00 7 7 92.00 11 12 113.75 8 9 87.75 3 3 26.00 11 12 113.75
ดอนใหญ่ 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 5.00 0 0 0.00 3 3 72.00 4 4 77.00 4 4 77.00 0 0 0.00 4 4 77.00
บางแพ 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 24.00 0 0 0.00 10 15 172.25 12 17 196.25 10 15 144.25 2 2 52.00 12 17 196.25
วังเย็น 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 8.50 4 4 8.50 4 4 8.50 0 0 0.00 4 4 8.50
วัดแก้ว 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 11.00 2 2 11.00 13 13 129.00 16 16 151.00 12 12 122.00 4 4 29.00 16 16 151.00
หัวโพ 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 8.00 4 4 38.00 7 10 52.25 12 15 98.25 7 10 45.25 5 5 53.00 12 15 98.25
โพหัก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 37.00 3 3 37.00 3 3 37.00 0 0 0.00 3 3 37.00

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กระเจี๊ยบเขียว 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 8.00 3 3 16.00 3 3 46.00 7 7 70.00 4 4 54.00 3 3 16.00 7 7 70.00
กล้วยเล็บมือนาง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 10.00 1 1 10.00 1 1 10.00 0 0 0.00 1 1 10.00
กล้วยไม้ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
กวางตุ้ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 4.00 1 1 4.00 1 1 4.00 0 0 0.00 1 1 4.00
กุยช่าย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 6 80.50 5 6 80.50 5 6 80.50 0 0 0.00 5 6 80.50
กุยช่ายขาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.50 1 1 2.50 1 1 2.50 0 0 0.00 1 1 2.50
คะน้า 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 4.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 4.00 1 1 4.00 0 0 0.00 1 1 4.00
ชมพู่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 48.00 5 5 53.00 9 9 101.00 5 5 48.00 4 4 53.00 9 9 101.00
ถั่วฝักยาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
บวบ 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 1.00 2 2 1.25 2 2 1.25 0 0 0.00 2 2 1.25
ผักกาดหอม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 4.00 1 1 4.00 1 1 4.00 0 0 0.00 1 1 4.00
ฝรั่ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 11.50 2 2 11.50 2 2 11.50 0 0 0.00 2 2 11.50
พริก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 2.50 2 2 2.50 2 2 2.50 0 0 0.00 2 2 2.50
มะกรูด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
มะนาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 20.50 2 2 20.50 1 1 12.50 1 1 8.00 2 2 20.50
มะพร้าว 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 20.00 0 0 0.00 12 12 189.00 13 13 209.00 9 9 139.00 4 4 70.00 13 13 209.00
มะพร้าวน้ำหอม 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 11.00 0 0 0.00 4 4 62.00 5 5 73.00 5 5 73.00 0 0 0.00 5 5 73.00
มะม่วง 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 11.00 0 0 0.00 4 4 70.00 7 7 81.00 5 5 68.00 2 2 13.00 7 7 81.00
มะเขือพวง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
มะเขือม่วง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.75 1 1 0.75 1 1 0.75 0 0 0.00 1 1 0.75
มะเขือเปราะ 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
เห็ดถั่งเช่า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
เห็ดนางฟ้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
เห็ดนางฟ้าฮังการี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.75 2 2 0.75 2 2 0.75 0 0 0.00 2 2 0.75
เห็ดหลินจือ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
เห็ดหูหนู 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
โหระพา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00 1 1 2.00 0 0 0.00 1 1 2.00
ไฮโดรโปรนิกส์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00