ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 1-ธ.ค.-2563

ผลการดำเนินงานจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอพนมทวน

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ดอนตาเพชร 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 16 16 40.75 16 16 40.75 15 15 38.75 1 1 2.00 16 16 40.75
ดอนเจดีย์ 2 6 11.60 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 11.00 4 8 22.60 2 2 11.00 0 0 0.00 2 2 11.00
ทุ่งสมอ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
พนมทวน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 3 6.00 2 3 6.00 2 3 6.00 0 0 0.00 2 3 6.00
พังตรุ 1 1 3.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 24 26 52.50 25 27 55.50 18 20 44.75 6 6 7.75 24 26 52.50
รางหวาย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 8 8 45.00 8 8 45.00 7 7 44.00 1 1 1.00 8 8 45.00
หนองสาหร่าย 1 1 1.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 2 11.00 2 3 12.50 1 2 11.00 0 0 0.00 1 2 11.00
หนองโรง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กระเจี๊ยบเขียว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
กล้วยน้ำว้า 1 1 1.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
กล้วยหอม 1 1 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 14.00 4 4 16.00 3 3 14.00 0 0 0.00 3 3 14.00
กล้วยไข่ 1 1 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ข่า 1 1 3.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 9.00 5 5 12.00 3 3 7.00 1 1 2.00 4 4 9.00
ข้าวโพดฝักอ่อน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 8.00 2 2 8.00 2 2 8.00 0 0 0.00 2 2 8.00
ตะไคร้ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ต้นหอม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ผักชี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ผักสลัด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ฝรั่ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 3.00 1 1 3.00 1 1 3.00 0 0 0.00 1 1 3.00
ฟักทอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
มะนาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
มะม่วง 1 1 3.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 4 11.00 3 5 14.00 2 4 11.00 0 0 0.00 2 4 11.00
มะม่วงน้ำดอกไม้ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
มะละกอ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ส้มเขียวหวาน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
หน่อไม้ฝรั่ง 2 2 2.60 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 20 20 40.50 22 22 43.10 14 14 33.75 6 6 6.75 20 20 40.50
อินทผลัม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 3.00 1 1 3.00 1 1 3.00 0 0 0.00 1 1 3.00
อ้อยคั้นน้ำ 1 1 3.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 10.00 2 2 13.00 1 1 10.00 0 0 0.00 1 1 10.00
เมล่อน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 18 18 43.75 18 18 43.75 17 17 41.75 1 1 2.00 18 18 43.75
แก้วมังกร 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 22.00 1 1 22.00 1 1 22.00 0 0 0.00 1 1 22.00
แตงโม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00