ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 25-มิ.ย.-2561

ผลการดำเนินงานจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอปากพนัง

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
คลองกระบือ 0 0 0.00 1 1 23.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 3.00 2 2 26.00 1 1 3.00 0 0 0.00 1 1 3.00
คลองน้อย 0 0 0.00 1 1 5.50 11 11 158.30 7 7 55.00 86 96 790.20 105 115 1,009.00 93 103 936.50 11 11 67.00 104 114 1,003.50
ท่าพยา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 6 55.90 1 6 55.90 1 6 55.90 0 0 0.00 1 6 55.90
บ้านใหม่ 0 0 0.00 1 1 14.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 9.00 2 2 23.00 1 1 9.00 0 0 0.00 1 1 9.00
ปากพนัง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 12.30 2 2 12.30 2 2 12.30 0 0 0.00 2 2 12.30
ปากพนังฝั่งตะวันตก 0 0 0.00 1 1 11.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 4.10 2 2 15.10 1 1 4.10 0 0 0.00 1 1 4.10
ปากแพรก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 50.00 2 2 50.00 2 2 50.00 0 0 0.00 2 2 50.00
ป่าระกำ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 19 19 127.30 19 19 127.30 19 19 127.30 0 0 0.00 19 19 127.30
หูล่อง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 10.25 1 1 10.25 1 1 10.25 0 0 0.00 1 1 10.25
เกาะทวด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 8 25 65.20 8 25 65.20 8 25 65.20 0 0 0.00 8 25 65.20

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กรีนโอ๊ค 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
กล้วยน้ำว้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
กวางตุ้ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
กวางตุ้งฮ่องเต้ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
คอสสลัด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
คะน้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
ชะอม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
ต้นอ่อนพืช(ต้นอ่อนทานตะวัน) 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
ทุเรียนเทศ(แขก) 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 3.00 1 1 3.00 1 1 3.00 0 0 0.00 1 1 3.00
ผักชี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
ผักบุ้ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
ผักโขมแดง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
ฝรั่ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 19 19 128.30 19 19 128.30 19 19 128.30 0 0 0.00 19 19 128.30
พริก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 8.20 4 4 8.20 4 4 8.20 0 0 0.00 4 4 8.20
ฟิลเลย์ไอซ์เบิร์ก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
มะพร้าว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 7 65.20 2 7 65.20 2 7 65.20 0 0 0.00 2 7 65.20
มะเขือเทศ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
สลัดบัตเตอร์เฮด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
ส้มโอ 0 0 0.00 4 4 53.50 11 11 158.30 7 7 55.00 94 104 913.95 116 126 1,180.75 101 111 1,060.25 11 11 67.00 112 122 1,127.25
อัลฟัลฟ่า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
เมลอน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
เรดโอ๊ค 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
แก้วมังกร 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 4.10 1 1 4.10 1 1 4.10 0 0 0.00 1 1 4.10
โต้วเหมี่ยว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
ไควาเระ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25