ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 18-ต.ค.-2564

ผลการดำเนินงานจังหวัดชุมพร อำเภอสวี

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ครน 0 0 0.00 3 3 25.20 0 0 0.00 0 0 0.00 384 410 3,246.70 387 413 3,271.90 384 410 3,246.70 0 0 0.00 384 410 3,246.70
ด่านสวี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 11 12 93.50 11 12 93.50 11 12 93.50 0 0 0.00 11 12 93.50
ทุ่งระยะ 0 0 0.00 16 17 94.85 0 0 0.00 0 0 0.00 244 258 1,741.15 260 275 1,836.00 244 258 1,741.15 0 0 0.00 244 258 1,741.15
ท่าหิน 0 0 0.00 1 1 1.36 0 0 0.00 0 0 0.00 94 113 661.20 95 114 662.56 94 113 661.20 0 0 0.00 94 113 661.20
นาสัก 0 0 0.00 22 24 139.00 0 0 0.00 0 0 0.00 701 747 5,559.81 723 771 5,698.81 700 746 5,557.31 1 1 2.50 701 747 5,559.81
นาโพธิ์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 85 94 460.75 85 94 460.75 85 94 460.75 0 0 0.00 85 94 460.75
ปากแพรก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 7 44.50 7 7 44.50 7 7 44.50 0 0 0.00 7 7 44.50
วิสัยใต้ 0 0 0.00 1 1 1.50 0 0 0.00 0 0 0.00 160 168 1,292.00 161 169 1,293.50 160 168 1,292.00 0 0 0.00 160 168 1,292.00
สวี 0 0 0.00 1 1 12.00 0 0 0.00 0 0 0.00 33 37 299.45 34 38 311.45 33 37 299.45 0 0 0.00 33 37 299.45
เขาค่าย 0 0 0.00 9 9 62.30 0 0 0.00 0 0 0.00 729 743 6,270.60 738 752 6,332.90 729 743 6,270.60 0 0 0.00 729 743 6,270.60
เขาทะลุ 0 0 0.00 14 16 89.00 0 0 0.00 0 0 0.00 91 109 623.30 105 125 712.30 91 109 623.30 0 0 0.00 91 109 623.30

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กล้วยหอม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 6 88.00 6 6 88.00 6 6 88.00 0 0 0.00 6 6 88.00
กล้วยหอมทอง 0 0 0.00 1 1 1.50 0 0 0.00 0 0 0.00 7 7 22.00 8 8 23.50 7 7 22.00 0 0 0.00 7 7 22.00
กล้วยเล็บมือนาง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.41 1 1 1.41 1 1 1.41 0 0 0.00 1 1 1.41
กาแฟ 0 0 0.00 4 4 13.30 0 0 0.00 0 0 0.00 17 17 79.85 21 21 93.15 17 17 79.85 0 0 0.00 17 17 79.85
ทุเรียน 0 0 0.00 59 61 378.91 0 0 0.00 0 0 0.00 2,439 2,520 19,045.10 2,498 2,581 19,424.01 2,439 2,520 19,045.10 0 0 0.00 2,439 2,520 19,045.10
ผักหวานป่า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
ผักเหลียง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 8 8 31.20 8 8 31.20 8 8 31.20 0 0 0.00 8 8 31.20
มะพร้าว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 87 93 783.20 87 93 783.20 87 93 783.20 0 0 0.00 87 93 783.20
มังคุด 0 0 0.00 6 6 31.50 0 0 0.00 0 0 0.00 39 39 179.70 45 45 211.20 38 38 177.20 1 1 2.50 39 39 179.70
ลองกอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 9 9 37.50 9 9 37.50 9 9 37.50 0 0 0.00 9 9 37.50
สับปะรด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 24.00 1 1 24.00 1 1 24.00 0 0 0.00 1 1 24.00