ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 17-มี.ค.-2561

ผลการดำเนินงานจังหวัดชุมพร อำเภอสวี

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ครน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 74 79 702.70 74 79 702.70 72 77 660.70 2 2 42.00 74 79 702.70
ทุ่งระยะ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 43 44 252.20 43 44 252.20 43 44 252.20 0 0 0.00 43 44 252.20
ท่าหิน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 7.50 2 2 7.50 2 2 7.50 0 0 0.00 2 2 7.50
นาสัก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 36 41 260.50 36 41 260.50 35 40 259.00 1 1 1.50 36 41 260.50
นาโพธิ์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 10 10 66.00 10 10 66.00 10 10 66.00 0 0 0.00 10 10 66.00
วิสัยใต้ 0 0 0.00 1 1 1.12 1 1 15.00 0 0 0.00 16 17 173.73 18 19 189.85 17 18 188.73 0 0 0.00 17 18 188.73
สวี 0 0 0.00 1 4 37.75 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 16.00 3 6 53.75 2 2 16.00 0 0 0.00 2 2 16.00
เขาค่าย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 121 139 1,123.78 121 139 1,123.78 121 139 1,123.78 0 0 0.00 121 139 1,123.78
เขาทะลุ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 50 62 334.82 50 62 334.82 50 62 334.82 0 0 0.00 50 62 334.82

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กล้วยหอม 0 0 0.00 1 1 1.12 1 1 15.00 0 0 0.00 33 33 386.85 35 35 402.97 32 32 359.85 2 2 42.00 34 34 401.85
กล้วยหอมทอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 5.00 1 1 5.00 1 1 5.00 0 0 0.00 1 1 5.00
กาแฟ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 81 81 364.28 81 81 364.28 81 81 364.28 0 0 0.00 81 81 364.28
ชะอม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
ทุเรียน 0 0 0.00 1 1 1.75 0 0 0.00 0 0 0.00 193 193 1,619.40 194 194 1,621.15 193 193 1,619.40 0 0 0.00 193 193 1,619.40
ทุเรียนหมอนทอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 11 11 128.00 11 11 128.00 11 11 128.00 0 0 0.00 11 11 128.00
ปาล์มน้ำมัน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 11 11 111.00 11 11 111.00 11 11 111.00 0 0 0.00 11 11 111.00
ผักหวานป่า 0 0 0.00 1 2 3.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 2 3.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ผักเหลียง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 8 8 47.00 8 8 47.00 8 8 47.00 0 0 0.00 8 8 47.00
มะพร้าว 0 0 0.00 1 1 33.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 7 25.00 8 8 58.00 7 7 25.00 0 0 0.00 7 7 25.00
มังคุด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 28 28 115.20 28 28 115.20 27 27 113.70 1 1 1.50 28 28 115.20
ลองกอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 17 17 101.50 17 17 101.50 17 17 101.50 0 0 0.00 17 17 101.50
สละ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 30.00 2 2 30.00 2 2 30.00 0 0 0.00 2 2 30.00
ไฮโดรโปนิกส์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 3.50 3 3 3.50 3 3 3.50 0 0 0.00 3 3 3.50