ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 22-ก.พ.-2562

ผลการดำเนินงานจังหวัดสมุทรสาคร อำเภอเมืองสมุทรสาคร

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ชัยมงคล 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 2 1.00 1 2 1.00 1 2 1.00 0 0 0.00 1 2 1.00
ท่าทราย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 37.00 4 4 37.00 4 4 37.00 0 0 0.00 4 4 37.00
บางกระเจ้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
บางหญ้าแพรก 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.75 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 1.25 1 1 0.75 0 0 0.00 1 1 0.75
บางโทรัด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
บ้านเกาะ 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 10.13 0 0 0.00 10 10 40.25 14 14 50.38 14 14 50.38 0 0 0.00 14 14 50.38
พันท้ายนรสิงห์ 0 0 0.00 0 0 0.00 1 2 0.78 0 0 0.00 1 4 1.56 2 6 2.34 2 6 2.34 0 0 0.00 2 6 2.34
มหาชัย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
โคกขาม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 2 0.31 1 2 0.31 1 2 0.31 0 0 0.00 1 2 0.31

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กระเจี๊ยบเขียว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
กล้วยน้ำว้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 4.00 1 1 4.00 1 1 4.00 0 0 0.00 1 1 4.00
กวางตุ้ง 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.39 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.39 1 1 0.39 0 0 0.00 1 1 0.39
คะน้า 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.39 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.39 1 1 0.39 0 0 0.00 1 1 0.39
ชมพู่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนทานตะวัน) 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ผักกาดขาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.39 1 1 0.39 1 1 0.39 0 0 0.00 1 1 0.39
ผักบุ้งจีน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.39 1 1 0.39 1 1 0.39 0 0 0.00 1 1 0.39
ผักสลัด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.39 1 1 0.39 1 1 0.39 0 0 0.00 1 1 0.39
ผักโขม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.39 1 1 0.39 1 1 0.39 0 0 0.00 1 1 0.39
ฝรั่ง 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 10.00 0 0 0.00 7 7 31.25 10 10 41.25 10 10 41.25 0 0 0.00 10 10 41.25
พุทรา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
มะขามเทศ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
มะนาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
มะพร้าว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
มะพร้าวน้ำหอม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 32.00 3 3 32.00 3 3 32.00 0 0 0.00 3 3 32.00
มะม่วง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 8.50 2 2 8.50 2 2 8.50 0 0 0.00 2 2 8.50
มะม่วงน้ำดอกไม้ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
มะเขือเทศ 0 0 0.00 1 1 0.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
เมล่อน 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.88 0 0 0.00 1 1 0.06 3 3 0.94 3 3 0.94 0 0 0.00 3 3 0.94
เห็ดนางฟ้าฮังการี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ไฮโดรโปรนิกส์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.75 2 2 0.75 2 2 0.75 0 0 0.00 2 2 0.75