ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 19-ต.ค.-2564

ผลการดำเนินงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอผักไห่

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
นาคู 7 16 27.00 0 0 0.00 10 21 31.50 1 2 0.50 11 15 12.75 29 54 71.75 21 37 43.75 1 1 1.00 22 38 44.75
ลาดชิด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กระเจี๊ยบเขียว 1 1 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 3.00 2 2 5.00 1 1 3.00 0 0 0.00 1 1 3.00
กวางตุ้ง 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 6.00 0 0 0.00 1 1 2.00 5 5 8.00 5 5 8.00 0 0 0.00 5 5 8.00
กะเพรา 2 2 1.50 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 2 2 0.50 6 6 2.50 4 4 1.00 0 0 0.00 4 4 1.00
คะน้า 1 1 10.00 0 0 0.00 4 4 7.75 0 0 0.00 1 1 1.00 6 6 18.75 4 4 7.75 1 1 1.00 5 5 8.75
ต้นหอม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ถั่วฝักยาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
น้ำเต้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
บวบ 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 5.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 5.00 2 2 5.00 0 0 0.00 2 2 5.00
ผักกาดหอม 1 1 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ผักชี 2 2 3.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 2.25 4 4 5.25 2 2 2.25 0 0 0.00 2 2 2.25
ผักบุ้ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ผักบุ้งจีน 3 3 4.25 0 0 0.00 3 3 1.75 1 1 0.25 6 6 2.50 13 13 8.75 10 10 4.50 0 0 0.00 10 10 4.50
พริก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ฟัก 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 3.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 3.00 1 1 3.00 0 0 0.00 1 1 3.00
ฟัก,แฟง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ฟักเขียว 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 5.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 5.25 1 1 5.00 0 0 0.00 1 1 5.00
มะระขี้นก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
มะระจีน 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 2.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
มะเขือยาว 1 1 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
มะเขือเทศ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
มะเขือเปราะ 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 1.50 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
มะเขือไข่เต่า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
เมล่อน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
แคนตาลูป,เมล่อน 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
แตงกวา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
แตงร้าน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
แตงโมอ่อน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
โหระพา 2 2 1.50 0 0 0.00 2 2 0.50 0 0 0.00 1 1 1.00 5 5 3.00 3 3 1.50 0 0 0.00 3 3 1.50