ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 18-ม.ค.-2562

ผลการดำเนินงานจังหวัดกระบี่ อำเภอคลองท่อม

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
คลองท่อมเหนือ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 16 20 248.75 16 20 248.75 16 20 248.75 0 0 0.00 16 20 248.75
คลองท่อมใต้ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 3 0.98 2 3 0.98 2 3 0.98 0 0 0.00 2 3 0.98
คลองพน 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 37.50 11 11 76.00 12 12 177.00 26 26 290.50 15 15 214.50 11 11 76.00 26 26 290.50
ทรายขาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 24 29 228.40 24 29 228.40 24 29 228.40 0 0 0.00 24 29 228.40
พรุดินนา 0 0 0.00 0 0 0.00 1 2 8.00 0 0 0.00 6 22 10.70 7 24 18.70 7 24 18.70 0 0 0.00 7 24 18.70
ห้วยน้ำขาว 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 4.00 0 0 0.00 15 24 155.50 16 25 159.50 16 25 159.50 0 0 0.00 16 25 159.50
เพหลา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 4 6.50 1 4 6.50 1 4 6.50 0 0 0.00 1 4 6.50

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กล้วยหอมทอง 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 5.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 5.00 1 1 5.00 0 0 0.00 1 1 5.00
กวางตุ้ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 6 1.64 6 6 1.64 6 6 1.64 0 0 0.00 6 6 1.64
กะหล่ำปลี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.00 1 1 0.00 1 1 0.00 0 0 0.00 1 1 0.00
ขมิ้น 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.40 1 1 0.40 1 1 0.40 0 0 0.00 1 1 0.40
ขมิ้นชัน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
ข่า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 1.40 2 2 1.40 2 2 1.40 0 0 0.00 2 2 1.40
คะน้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 5 1.14 5 5 1.14 5 5 1.14 0 0 0.00 5 5 1.14
คะน้าใบ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
ชะอม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 4.00 2 2 4.00 2 2 4.00 0 0 0.00 2 2 4.00
ตะไคร้ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.40 1 1 0.40 1 1 0.40 0 0 0.00 1 1 0.40
ทุเรียนหมอนทอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
ปาล์มน้ำมัน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 48 48 613.00 48 48 613.00 48 48 613.00 0 0 0.00 48 48 613.00
ผักกาดขาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 1.00 4 4 1.00 4 4 1.00 0 0 0.00 4 4 1.00
ผักกาดขาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.64 2 2 0.64 2 2 0.64 0 0 0.00 2 2 0.64
ผักกูด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 2.00 2 2 2.00 2 2 2.00 0 0 0.00 2 2 2.00
ผักชีล้อม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
ผักบุ้ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 5 1.39 5 5 1.39 5 5 1.39 0 0 0.00 5 5 1.39
ผักเหลียง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 8.14 3 3 8.14 3 3 8.14 0 0 0.00 3 3 8.14
พริกขี้หนู 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.40 1 1 0.40 1 1 0.40 0 0 0.00 1 1 0.40
พริกไทย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 5.40 2 2 5.40 2 2 5.40 0 0 0.00 2 2 5.40
มะกอก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
มะนาว 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 3.00 0 0 0.00 1 1 1.00 2 2 4.00 2 2 4.00 0 0 0.00 2 2 4.00
มะม่วงหิมพานต์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
สับปะรด 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 41.50 11 11 76.00 17 17 175.00 32 32 292.50 21 21 216.50 11 11 76.00 32 32 292.50
เห็ดนางฟ้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.00 1 1 0.00 1 1 0.00 0 0 0.00 1 1 0.00
เห็ดหลินจือ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
ใบมะกรูด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.40 1 1 0.40 1 1 0.40 0 0 0.00 1 1 0.40
ไผ่ตงหวาน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 5.00 1 1 5.00 1 1 5.00 0 0 0.00 1 1 5.00
ไฮโดรโปรนิกส์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.48 1 1 0.48 1 1 0.48 0 0 0.00 1 1 0.48