ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 17-ส.ค.-2561

ผลการดำเนินงานจังหวัดกระบี่ อำเภอคลองท่อม

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
คลองท่อมเหนือ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 16 17 248.00 16 17 248.00 16 17 248.00 0 0 0.00 16 17 248.00
คลองท่อมใต้ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 3 0.98 2 3 0.98 2 3 0.98 0 0 0.00 2 3 0.98
คลองพน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 26 26 290.50 26 26 290.50 26 26 290.50 0 0 0.00 26 26 290.50
ทรายขาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 24 24 231.00 24 24 231.00 24 24 231.00 0 0 0.00 24 24 231.00
พรุดินนา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 9 11 213.00 9 11 213.00 9 11 213.00 0 0 0.00 9 11 213.00
ห้วยน้ำขาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 16 17 161.00 16 17 161.00 15 16 147.00 1 1 14.00 16 17 161.00
เพหลา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 12 15 328.50 12 15 328.50 12 15 328.50 0 0 0.00 12 15 328.50

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กล้วยหอมทอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 5.00 1 1 5.00 1 1 5.00 0 0 0.00 1 1 5.00
กะหล่ำปลี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.00 1 1 0.00 1 1 0.00 0 0 0.00 1 1 0.00
ชะอม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 3.00 1 1 3.00 1 1 3.00 0 0 0.00 1 1 3.00
ทุเรียนหมอนทอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
ปาล์มน้ำมัน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 68 68 1,140.00 68 68 1,140.00 68 68 1,140.00 0 0 0.00 68 68 1,140.00
ผักกูด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
ผักเหลียง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 3.00 1 1 3.00 1 1 3.00 0 0 0.00 1 1 3.00
พริกไทย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 5.00 1 1 5.00 1 1 5.00 0 0 0.00 1 1 5.00
มะนาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 3.00 1 1 3.00 1 1 3.00 0 0 0.00 1 1 3.00
สับปะรด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 33 33 306.50 33 33 306.50 32 32 292.50 1 1 14.00 33 33 306.50
เห็ดนางฟ้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.00 1 1 0.00 1 1 0.00 0 0 0.00 1 1 0.00
เห็ดหลินจือ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
ไผ่ตงหวาน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 5.00 1 1 5.00 1 1 5.00 0 0 0.00 1 1 5.00
ไฮโดรโปนิกส์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.48 1 1 0.48 1 1 0.48 0 0 0.00 1 1 0.48