ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 23-ต.ค.-2561

ผลการดำเนินงานจังหวัดราชบุรี อำเภอวัดเพลง

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
จอมประทัด 3 3 57.00 8 8 43.25 0 0 0.00 0 0 0.00 6 6 22.75 17 17 123.00 6 6 22.75 0 0 0.00 6 6 22.75
วัดเพลง 0 0 0.00 14 14 137.75 1 1 10.00 0 0 0.00 19 23 248.50 34 38 396.25 20 24 258.50 0 0 0.00 20 24 258.50
เกาะศาลพระ 2 2 13.00 17 20 170.25 2 2 35.00 0 0 0.00 15 20 260.00 36 44 478.25 17 22 295.00 0 0 0.00 17 22 295.00

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ชมพู่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ผักบุ้งจีน 1 1 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 20.00 4 4 22.00 3 3 20.00 0 0 0.00 3 3 20.00
พริก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
พริกขี้หนูผลเล็ก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
มะพร้าว 1 1 5.00 13 16 136.25 3 3 45.00 0 0 0.00 29 31 321.25 46 51 507.50 32 34 366.25 0 0 0.00 32 34 366.25
มะพร้าวน้ำหอม 3 3 63.00 23 23 197.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 13 183.75 32 39 443.75 6 13 183.75 0 0 0.00 6 13 183.75
มะพร้าวอ่อน 0 0 0.00 2 2 14.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 14.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
มะม่วง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 6.00 1 1 6.00 1 1 6.00 0 0 0.00 1 1 6.00
ส้มโอ 0 0 0.00 1 1 4.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 4.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ไฮโดรโปนิกส์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25