ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 1-ธ.ค.-2563

ผลการดำเนินงานจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเลาขวัญ

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ทุ่งกระบ่ำ 6 6 10.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 5 9.00 11 11 19.50 5 5 9.00 0 0 0.00 5 5 9.00
หนองนกแก้ว 1 1 20.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 4 4.13 4 5 24.13 2 3 3.13 1 1 1.00 3 4 4.13
หนองประดู่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 7 314.75 7 7 314.75 1 1 40.00 6 6 274.75 7 7 314.75
หนองปลิง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00 1 1 2.00 0 0 0.00 1 1 2.00
หนองฝ้าย 10 10 21.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 39 39 70.50 49 49 91.50 39 39 70.50 0 0 0.00 39 39 70.50
หนองโสน 11 11 12.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 18 18 71.00 29 29 83.50 14 14 53.00 4 4 18.00 18 18 71.00
เลาขวัญ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 167.25 2 2 167.25 0 0 0.00 2 2 167.25 2 2 167.25

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กระเจี๊ยบเขียว 1 1 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 10 10 60.00 11 11 62.00 7 7 43.00 3 3 17.00 10 10 60.00
ตะไคร้ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
มะละกอ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
มะเขือเทศ 2 2 4.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 4.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
มะเขือเทศเชอรี่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.13 1 1 0.13 1 1 0.13 0 0 0.00 1 1 0.13
มันสำปะหลัง 1 1 10.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 10.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
หน่อไม้ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
หน่อไม้ฝรั่ง 23 23 28.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 56 56 100.25 79 79 128.25 53 53 93.50 3 3 6.75 56 56 100.25
อ้อย (ขอนแก่น 3) 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 6 436.25 6 6 436.25 0 0 0.00 6 6 436.25 6 6 436.25
เมล่อน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 2.00 2 2 2.00 1 1 1.00 1 1 1.00 2 2 2.00
แตงโม 1 1 20.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 40.00 2 2 60.00 1 1 40.00 0 0 0.00 1 1 40.00
ไฮโดรโปรนิกส์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00