ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 18-ต.ค.-2564

ผลการดำเนินงานจังหวัดชุมพร อำเภอพะโต๊ะ

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ปังหวาน 0 0 0.00 3 4 17.00 0 0 0.00 2 2 7.50 348 434 3,505.00 353 440 3,529.50 350 436 3,512.50 0 0 0.00 350 436 3,512.50
ปากทรง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 301 436 2,929.50 301 436 2,929.50 301 436 2,929.50 0 0 0.00 301 436 2,929.50
พระรักษ์ 0 0 0.00 1 1 5.00 0 0 0.00 0 0 0.00 288 354 2,462.00 289 355 2,467.00 287 353 2,452.00 1 1 10.00 288 354 2,462.00
พะโต๊ะ 0 0 0.00 7 11 97.50 0 0 0.00 2 3 38.00 704 1,104 6,632.75 713 1,118 6,768.25 706 1,107 6,670.75 0 0 0.00 706 1,107 6,670.75

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กล้วยหอมทอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 13.00 3 3 13.00 3 3 13.00 0 0 0.00 3 3 13.00
กาแฟ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 12.00 1 1 12.00 1 1 12.00 0 0 0.00 1 1 12.00
ทุเรียน 0 0 0.00 8 8 58.00 0 0 0.00 2 2 28.00 1,352 1,386 9,985.25 1,362 1,396 10,071.25 1,354 1,388 10,013.25 0 0 0.00 1,354 1,388 10,013.25
ทุเรียนหมอนทอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 25.25 3 3 25.25 3 3 25.25 0 0 0.00 3 3 25.25
มังคุด 0 0 0.00 8 8 61.50 0 0 0.00 3 3 17.50 915 929 5,424.75 926 940 5,503.75 917 931 5,432.25 1 1 10.00 918 932 5,442.25
ลองกอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 31.50 4 4 31.50 4 4 31.50 0 0 0.00 4 4 31.50
ส้มเปลือกล่อน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 10.00 1 1 10.00 1 1 10.00 0 0 0.00 1 1 10.00
ส้มโชกุน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 27.50 3 3 27.50 3 3 27.50 0 0 0.00 3 3 27.50