ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 14-ธ.ค.-2561

ผลการดำเนินงานจังหวัดชุมพร อำเภอพะโต๊ะ

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ปังหวาน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 16 23 212.00 16 23 212.00 16 23 212.00 0 0 0.00 16 23 212.00
ปากทรง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 14 21 135.75 14 21 135.75 14 21 135.75 0 0 0.00 14 21 135.75
พระรักษ์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 26 29 187.00 26 29 187.00 26 29 187.00 0 0 0.00 26 29 187.00
พะโต๊ะ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 81 107 899.50 81 107 899.50 81 107 899.50 0 0 0.00 81 107 899.50

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กาแฟ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 26.00 2 2 26.00 2 2 26.00 0 0 0.00 2 2 26.00
ทุเรียน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 51 53 516.00 51 53 516.00 51 53 516.00 0 0 0.00 51 53 516.00
ทุเรียนหมอนทอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 25.00 2 2 25.00 2 2 25.00 0 0 0.00 2 2 25.00
ผักเหลียง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.50 1 1 2.50 1 1 2.50 0 0 0.00 1 1 2.50
มังคุด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 116 119 819.75 116 119 819.75 116 119 819.75 0 0 0.00 116 119 819.75
ลองกอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 20.00 1 1 20.00 1 1 20.00 0 0 0.00 1 1 20.00
สละ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 15.00 1 1 15.00 1 1 15.00 0 0 0.00 1 1 15.00
ส้มเปลือกล่อน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 10.00 1 1 10.00 1 1 10.00 0 0 0.00 1 1 10.00