ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 25-มิ.ย.-2561

ผลการดำเนินงานจังหวัดชุมพร อำเภอท่าแซะ

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
คุริง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 47 50 663.15 47 50 663.15 24 27 194.15 23 23 469.00 47 50 663.15
ทรัพย์อนันต์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 3.00 1 1 3.00 1 1 3.00 0 0 0.00 1 1 3.00
ท่าข้าม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 66 66 1,387.50 66 66 1,387.50 64 64 1,350.50 2 2 37.00 66 66 1,387.50
ท่าแซะ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 65 73 639.25 65 73 639.25 28 35 271.75 37 38 367.50 65 73 639.25
นากระตาม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 42 44 416.50 42 44 416.50 2 2 10.00 40 42 406.50 42 44 416.50
รับร่อ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 80 94 570.30 80 94 570.30 80 94 570.30 0 0 0.00 80 94 570.30
สลุย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 45 45 245.85 45 45 245.85 45 45 245.85 0 0 0.00 45 45 245.85
สองพี่น้อง 0 0 0.00 10 10 47.00 0 0 0.00 0 0 0.00 11 11 98.00 21 21 145.00 10 10 85.00 1 1 13.00 11 11 98.00
หงษ์เจริญ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 21 23 193.75 21 23 193.75 19 21 178.50 2 2 15.25 21 23 193.75
หินแก้ว 0 0 0.00 1 1 3.00 0 0 0.00 0 0 0.00 20 21 144.25 21 22 147.25 20 21 144.25 0 0 0.00 20 21 144.25

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กล้วยหอม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 22 22 149.50 22 22 149.50 22 22 149.50 0 0 0.00 22 22 149.50
กล้วยเล็บมือนาง 0 0 0.00 10 10 47.00 0 0 0.00 0 0 0.00 31 31 155.85 41 41 202.85 31 31 155.85 0 0 0.00 31 31 155.85
กาแฟ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 49 51 260.20 49 51 260.20 49 51 260.20 0 0 0.00 49 51 260.20
ชะอม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25
ต้นอ่อนพืช(ต้นอ่อนทานตะวัน) 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
ทุเรียน 0 0 0.00 1 1 3.00 0 0 0.00 0 0 0.00 120 121 788.00 121 122 791.00 120 121 788.00 0 0 0.00 120 121 788.00
ปาล์มน้ำมัน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 178 178 2,847.50 178 178 2,847.50 75 75 1,570.50 103 103 1,277.00 178 178 2,847.50
ผักเหลียง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
มะนาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
มะพร้าว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 31.00 4 4 31.00 0 0 0.00 4 4 31.00 4 4 31.00
มังคุด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 20.50 3 3 20.50 3 3 20.50 0 0 0.00 3 3 20.50
ลองกอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 6.00 1 1 6.00 1 1 6.00 0 0 0.00 1 1 6.00
สับปะรด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 6 53.00 6 6 53.00 6 6 53.00 0 0 0.00 6 6 53.00
ส้มโอ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 6 48.00 6 6 48.00 6 6 48.00 0 0 0.00 6 6 48.00
เห็ดนางฟ้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25