ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 23-ต.ค.-2561

ผลการดำเนินงานจังหวัดปัตตานี อำเภอยะหริ่ง

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
จะรัง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 18.00 2 2 18.00 0 0 0.00 2 2 18.00 2 2 18.00
ตอหลัง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 6.00 1 1 6.00 0 0 0.00 1 1 6.00 1 1 6.00
ตะโละ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 5 4.00 5 5 4.00 2 2 2.00 3 3 2.00 5 5 4.00
ตะโละกาโปร์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 5.50 3 3 5.50 0 0 0.00 3 3 5.50 3 3 5.50
ตันหยงจึงงา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00
ตันหยงดาลอ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 3.00 2 2 3.00 1 1 1.00 1 1 2.00 2 2 3.00
ตาแกะ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 3.00 2 2 3.00 0 0 0.00 2 2 3.00 2 2 3.00
บางปู 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 32.00 2 2 32.00 0 0 0.00 2 2 32.00 2 2 32.00
บาโลย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 1.25 2 2 1.25 0 0 0.00 2 2 1.25 2 2 1.25
ปิยามุมัง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 11 5.25 3 11 5.25 2 10 4.75 1 1 0.50 3 11 5.25
ปุลากง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 5 6.00 5 5 6.00 0 0 0.00 5 5 6.00 5 5 6.00
ยามู 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50
ราตาปันยัง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 3.25 3 3 3.25 1 1 0.75 2 2 2.50 3 3 3.25
หนองแรต 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 30.00 1 1 30.00 0 0 0.00 1 1 30.00 1 1 30.00

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กวางตุ้งฮ่องเต้ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
ข้าวโพดหวาน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
คะน้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
ถั่วฝักยาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
ทุเรียนหมอนทอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00
บวบเหลี่ยม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 1.50 2 2 1.50 1 1 0.50 1 1 1.00 2 2 1.50
ปาล์มน้ำมัน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 54.00 4 4 54.00 0 0 0.00 4 4 54.00 4 4 54.00
ผักชี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
ผักบุ้งจีน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
พริกขี้หนู 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50
พริกหยวก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 4.00 1 1 4.00 0 0 0.00 1 1 4.00 1 1 4.00
มะนาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 5 4.75 5 5 4.75 0 0 0.00 5 5 4.75 5 5 4.75
มะพร้าวน้ำหอม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 29.00 1 1 29.00 0 0 0.00 1 1 29.00 1 1 29.00
มะพร้าวอ่อน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 3.50 2 2 3.50 0 0 0.00 2 2 3.50 2 2 3.50
มะเขือ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
มังคุด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
ลองกอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 10 10 11.75 10 10 11.75 3 3 2.75 7 7 9.00 10 10 11.75
ส้มโอ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 3.00 3 3 3.00 0 0 0.00 3 3 3.00 3 3 3.00
เห็ดนางฟ้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
เห็ดหูหนู 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
โหระพา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50