ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 17-มี.ค.-2561

ผลการดำเนินงานจังหวัดชุมพร อำเภอเมืองชุมพร

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ขุนกระทิง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 31 32 174.20 31 32 174.20 31 32 174.20 0 0 0.00 31 32 174.20
ตากแดด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 7 16.00 7 7 16.00 7 7 16.00 0 0 0.00 7 7 16.00
ถ้ำสิงห์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 10.00 98 120 1,003.72 99 121 1,013.72 94 116 952.72 5 5 61.00 99 121 1,013.72
ทุ่งคา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 20.00 24 24 218.00 25 25 238.00 25 25 238.00 0 0 0.00 25 25 238.00
ท่าตะเภา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 23.50 3 3 23.50 3 3 23.50 0 0 0.00 3 3 23.50
ท่ายาง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 12.00 1 1 12.00 1 1 12.00 0 0 0.00 1 1 12.00
นาชะอัง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 36 37 400.00 36 37 400.00 36 37 400.00 0 0 0.00 36 37 400.00
นาทุ่ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 13.00 4 4 13.00 4 4 13.00 0 0 0.00 4 4 13.00
บางลึก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 12 14 41.68 12 14 41.68 11 13 38.68 1 1 3.00 12 14 41.68
บ้านนา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 59 63 591.30 59 63 591.30 59 63 591.30 0 0 0.00 59 63 591.30
วังใหม่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 19 22 205.00 19 22 205.00 19 22 205.00 0 0 0.00 19 22 205.00
วังไผ่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 9 9 21.50 9 9 21.50 9 9 21.50 0 0 0.00 9 9 21.50
วิสัยเหนือ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 28 29 210.50 28 29 210.50 28 29 210.50 0 0 0.00 28 29 210.50
หาดทรายรี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 2.25 2 2 2.25 2 2 2.25 0 0 0.00 2 2 2.25
หาดพันไกร 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 4.50 4 4 4.50 4 4 4.50 0 0 0.00 4 4 4.50

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กล้วยหอม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 20.00 71 72 639.00 72 73 659.00 72 73 659.00 0 0 0.00 72 73 659.00
กล้วยเล็บมือนาง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.70 1 1 1.70 1 1 1.70 0 0 0.00 1 1 1.70
กล้วยไข่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.50 1 1 2.50 1 1 2.50 0 0 0.00 1 1 2.50
กาแฟ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 35 35 107.22 35 35 107.22 35 35 107.22 0 0 0.00 35 35 107.22
ชะอม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 1.00 2 2 1.00 2 2 1.00 0 0 0.00 2 2 1.00
ทุเรียน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 10.00 150 151 1,334.50 151 152 1,344.50 146 147 1,283.50 5 5 61.00 151 152 1,344.50
ทุเรียนหมอนทอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 12.00 1 1 12.00 1 1 12.00 0 0 0.00 1 1 12.00
ปาล์มน้ำมัน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 37 37 405.00 37 37 405.00 37 37 405.00 0 0 0.00 37 37 405.00
ผักเหลียง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 5.25 3 3 5.25 3 3 5.25 0 0 0.00 3 3 5.25
ฝรั่ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.80 1 1 2.80 1 1 2.80 0 0 0.00 1 1 2.80
มะพร้าว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 18 18 131.00 18 18 131.00 18 18 131.00 0 0 0.00 18 18 131.00
มังคุด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 24 24 104.50 24 24 104.50 24 24 104.50 0 0 0.00 24 24 104.50
ลองกอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 5 26.50 5 5 26.50 5 5 26.50 0 0 0.00 5 5 26.50
สละ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 14 14 151.00 14 14 151.00 14 14 151.00 0 0 0.00 14 14 151.00
ส้มเปลือกล่อน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 6.50 1 1 6.50 1 1 6.50 0 0 0.00 1 1 6.50
เห็ดนางฟ้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
แตงกวา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 3.00 1 1 3.00 0 0 0.00 1 1 3.00 1 1 3.00
ไฮโดรโปนิกส์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 3.43 3 3 3.43 3 3 3.43 0 0 0.00 3 3 3.43