ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 13-พ.ย.-2561

ผลการดำเนินงานจังหวัดสงขลา อำเภอนาทวี

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
คลองกวาง 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 3.00 0 0 0.00 4 4 8.50 6 6 11.50 2 2 5.50 4 4 6.00 6 6 11.50
ฉาง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 13 13 19.25 13 13 19.25 12 12 18.25 1 1 1.00 13 13 19.25
ทับช้าง 0 0 0.00 0 0 0.00 5 5 11.00 0 0 0.00 5 5 16.25 10 10 27.25 5 5 16.25 5 5 11.00 10 10 27.25
ท่าประดู่ 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 0 0 0.00 24 27 67.50 25 28 69.50 22 25 62.50 3 3 7.00 25 28 69.50
นาทวี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 18 23 138.75 18 23 138.75 13 18 75.75 5 5 63.00 18 23 138.75
นาหมอศรี 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 4.00 0 0 0.00 9 11 12.75 11 13 16.75 9 9 14.00 2 4 2.75 11 13 16.75
ประกอบ 0 0 0.00 0 0 0.00 5 5 12.00 0 0 0.00 3 3 6.75 8 8 18.75 3 3 6.75 5 5 12.00 8 8 18.75
ปลักหนู 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 3.00 0 0 0.00 48 83 300.50 49 84 303.50 44 79 289.50 5 5 14.00 49 84 303.50
สะท้อน 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 19.00 0 0 0.00 7 8 19.75 10 11 38.75 6 7 15.75 4 4 23.00 10 11 38.75

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กระเจี๊ยบเขียว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25
กล้วย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 5 18.00 3 5 18.00 3 5 18.00 0 0 0.00 3 5 18.00
กล้วยหอมทอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 10.00 1 1 10.00 1 1 10.00 0 0 0.00 1 1 10.00
ถั่วฝักยาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25
ทุเรียน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 32 33 112.50 32 33 112.50 32 33 112.50 0 0 0.00 32 33 112.50
ทุเรียนหมอนทอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 14 14 60.00 14 14 60.00 12 12 55.00 2 2 5.00 14 14 60.00
พริกไทย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 3.00 1 1 3.00 1 1 3.00 0 0 0.00 1 1 3.00
มะนาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 35.75 2 2 35.75 2 2 35.75 0 0 0.00 2 2 35.75
มังคุด 0 0 0.00 0 0 0.00 5 5 10.00 0 0 0.00 64 65 192.00 69 70 202.00 62 63 138.00 7 7 64.00 69 70 202.00
ลองกอง 0 0 0.00 0 0 0.00 14 14 44.00 0 0 0.00 40 41 128.25 54 55 172.25 30 31 102.25 24 24 70.00 54 55 172.25
สละ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 4.00 1 1 4.00 1 1 4.00 0 0 0.00 1 1 4.00
สะตอ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 11.75 4 4 11.75 4 4 11.75 0 0 0.00 4 4 11.75
อ้อย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.50 1 1 2.50 1 1 2.50 0 0 0.00 1 1 2.50
เงาะ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00 1 1 2.00 0 0 0.00 1 1 2.00
เงาะโรงเรียน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 9.00 3 3 9.00 3 3 9.00 0 0 0.00 3 3 9.00
เมล่อน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
แตงกวา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25
ไฮโดรโปนิกส์ (กรีนโอ๊ค) 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
ไฮโดรโปนิกส์ (เรดโอ๊ค) 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25