ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 23-ต.ค.-2561

ผลการดำเนินงานจังหวัดสมุทรสาคร อำเภอกระทุ่มแบน

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
คลองมะเดื่อ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 15.00 2 2 15.00 2 2 15.00 0 0 0.00 2 2 15.00
ดอนไก่ดี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
ท่าเสา 1 1 7.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 40.00 3 3 15.00 5 5 62.00 4 4 55.00 0 0 0.00 4 4 55.00
ท่าไม้ 1 1 70.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 22 22 128.00 23 23 198.00 22 22 128.00 0 0 0.00 22 22 128.00
บางยาง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 5 31.00 15 15 111.28 16 20 142.28 15 15 111.28 1 5 31.00 16 20 142.28
สวนหลวง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 2 2.00 1 2 2.00 1 2 2.00 0 0 0.00 1 2 2.00
หนองนกไข่ 0 0 0.00 0 0 0.00 13 15 103.00 0 0 0.00 25 33 148.00 38 48 251.00 38 48 251.00 0 0 0.00 38 48 251.00
แคราย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 26.00 4 4 26.00 4 4 26.00 0 0 0.00 4 4 26.00

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กระเจี๊ยบเขียว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 14.00 3 3 14.00 3 3 14.00 0 0 0.00 3 3 14.00
กล้วยน้ำว้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
กล้วยไข่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
กล้วยไม้ 1 1 70.00 0 0 0.00 13 15 103.00 0 0 0.00 39 39 254.78 53 55 427.78 52 54 357.78 0 0 0.00 52 54 357.78
กวางตุ้ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00
กวางตุ้งไต้หวัน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00
คะน้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 20.00 0 0 0.00 1 1 20.00 0 0 0.00 1 1 20.00 1 1 20.00
ชมพู่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 7.00 1 1 7.00 1 1 7.00 0 0 0.00 1 1 7.00
ชุนฉ่าย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ต้นอ่อนพืช 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ผักกาดหอม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 8.00 0 0 0.00 1 1 8.00 0 0 0.00 1 1 8.00 1 1 8.00
ผักบุ้ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00
ผักโขม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 40.00 1 1 5.00 2 2 45.00 2 2 45.00 0 0 0.00 2 2 45.00
ฝรั่ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 13 13 68.75 13 13 68.75 13 13 68.75 0 0 0.00 13 13 68.75
ฝรั่งกิมจู 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 8 8 25.00 8 8 25.00 8 8 25.00 0 0 0.00 8 8 25.00
มะกรูด,ใบมะกรูด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
มะนาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 9.00 1 1 9.00 1 1 9.00 0 0 0.00 1 1 9.00
มะพร้าว 1 1 7.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 7.00 2 2 14.00 1 1 7.00 0 0 0.00 1 1 7.00
มะพร้าวน้ำหอม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 23.00 4 4 23.00 4 4 23.00 0 0 0.00 4 4 23.00
มะม่วง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 7.00 1 1 7.00 1 1 7.00 0 0 0.00 1 1 7.00
ส้มเขียวหวาน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 3.00 1 1 3.00 1 1 3.00 0 0 0.00 1 1 3.00
อินทผลัม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 5.50 2 2 5.50 2 2 5.50 0 0 0.00 2 2 5.50
เห็ด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
เห็ดนางฟ้าฮังการี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 12.00 1 1 12.00 1 1 12.00 0 0 0.00 1 1 12.00
ไฮโดรโปนิกส์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 2 2.00 1 2 2.00 1 2 2.00 0 0 0.00 1 2 2.00