ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 19-ต.ค.-2564

ผลการดำเนินงานจังหวัดพัทลุง อำเภอกงหรา

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กงหรา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 13.50 4 4 13.50 1 1 1.50 3 3 12.00 4 4 13.50
คลองทรายขาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 73 116 93,447.95 73 116 93,447.95 56 99 93,405.45 17 17 42.50 73 116 93,447.95
คลองเฉลิม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 63 80 250.75 63 80 250.75 34 46 158.25 29 34 92.50 63 80 250.75
ชะรัด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 39 44 85.25 39 44 85.25 31 34 55.75 8 10 29.50 39 44 85.25
สมหวัง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 9.25 3 3 9.25 1 1 1.25 2 2 8.00 3 3 9.25

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กล้วยน้ำว้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
กล้วยเล็บมือนาง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
กล้วยไข่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00
ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนถั่วงอกหัวโต) 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ทุเรียน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 10.00 4 4 10.00 4 4 10.00 0 0 0.00 4 4 10.00
ทุเรียนหมอนทอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 15 15 9.50 15 15 9.50 15 15 9.50 0 0 0.00 15 15 9.50
ผักกูด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.50 1 1 1.50 1 1 1.50 0 0 0.00 1 1 1.50
พริกไทย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 3.50 1 1 3.50 1 1 3.50 0 0 0.00 1 1 3.50
มะนาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00
มะละกอ (เรดเลดี้) 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.25 1 1 1.25 1 1 1.25 0 0 0.00 1 1 1.25
มังคุด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 110 111 93,472.30 110 111 93,472.30 80 81 93,375.80 30 30 96.50 110 111 93,472.30
ลองกอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 92 98 285.35 92 98 285.35 58 64 201.35 34 34 84.00 92 98 285.35
สละอินโด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 4.00 1 1 4.00 1 1 4.00 0 0 0.00 1 1 4.00
สับปะรด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
เงาะ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 3.00 2 2 3.00 2 2 3.00 0 0 0.00 2 2 3.00
เงาะโรงเรียน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 11 11 12.30 11 11 12.30 11 11 12.30 0 0 0.00 11 11 12.30
เห็ดนางฟ้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
เห็ดหูหนู 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
เห็ดแครง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00