ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 18-ต.ค.-2564

ผลการดำเนินงานจังหวัดชุมพร อำเภอปะทิว

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ชุมโค 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 87 90 775.00 87 90 775.00 87 90 775.00 0 0 0.00 87 90 775.00
ดอนยาง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 26 27 191.05 26 27 191.05 26 27 191.05 0 0 0.00 26 27 191.05
ทะเลทรัพย์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 107 119 1,143.80 107 119 1,143.80 107 119 1,143.80 0 0 0.00 107 119 1,143.80
บางสน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 40 40 335.50 40 40 335.50 40 40 335.50 0 0 0.00 40 40 335.50
ปากคลอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 3.45 3 3 3.45 3 3 3.45 0 0 0.00 3 3 3.45
สะพลี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 3.25 2 2 3.25 2 2 3.25 0 0 0.00 2 2 3.25
เขาไชยราช 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 13 13 108.00 13 13 108.00 13 13 108.00 0 0 0.00 13 13 108.00

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนถั่วงอก) 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.10 1 1 0.10 1 1 0.10 0 0 0.00 1 1 0.10
ถั่วดาวอินคา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 5.00 1 1 5.00 1 1 5.00 0 0 0.00 1 1 5.00
ทุเรียน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 202 212 1,987.50 202 212 1,987.50 202 212 1,987.50 0 0 0.00 202 212 1,987.50
ทุเรียนหมอนทอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 8.00 1 1 8.00 1 1 8.00 0 0 0.00 1 1 8.00
ผักเหลียง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
มะนาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 3.00 1 1 3.00 1 1 3.00 0 0 0.00 1 1 3.00
มะพร้าว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 63 64 423.00 63 64 423.00 63 64 423.00 0 0 0.00 63 64 423.00
มังคุด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 10.00 1 1 10.00 1 1 10.00 0 0 0.00 1 1 10.00
สับปะรด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 5 65.00 5 5 65.00 5 5 65.00 0 0 0.00 5 5 65.00
ส้มเปลือกล่อน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 55.00 2 2 55.00 2 2 55.00 0 0 0.00 2 2 55.00
เมล่อน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.45 1 1 0.45 1 1 0.45 0 0 0.00 1 1 0.45
เสาวรส 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
แก้วมังกร 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
ไฮโดรโปนิกส์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 1.50 2 2 1.50 2 2 1.50 0 0 0.00 2 2 1.50