ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 5-ส.ค.-2563

ผลการดำเนินงานจังหวัดยะลา อำเภอบันนังสตา

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ตลิ่งชัน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 130 152 630.75 130 152 630.75 96 108 456.75 34 44 174.00 130 152 630.75
ตาเนาะปูเต๊ะ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 160 191 574.40 160 191 574.40 108 132 391.40 52 59 183.00 160 191 574.40
ถ้ำทะลุ 4 4 18.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 19 47.00 10 23 65.50 6 19 47.00 0 0 0.00 6 19 47.00
บันนังสตา 1 1 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 68 82 269.25 69 83 270.25 46 55 159.00 22 27 110.25 68 82 269.25
บาเจาะ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 83 87 251.50 83 87 251.50 78 82 227.50 5 5 24.00 83 87 251.50
เขื่อนบางลาง 8 8 31.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 2 6.00 59 64 235.50 68 74 272.50 45 45 166.50 15 21 75.00 60 66 241.50

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กล้วย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 16.00 4 4 16.00 4 4 16.00 0 0 0.00 4 4 16.00
กล้วยนางยา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
กล้วยไข่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
ตะไคร้ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.10 1 1 0.10 1 1 0.10 0 0 0.00 1 1 0.10
ถั่วฝักยาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.10 1 1 0.10 1 1 0.10 0 0 0.00 1 1 0.10
ทุเรียน 4 4 18.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 193 197 837.50 197 201 856.00 137 141 611.25 56 56 226.25 193 197 837.50
ทุเรียนหมอนทอง 9 9 32.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 5.00 250 255 740.00 260 265 777.00 195 198 536.50 56 58 208.50 251 256 745.00
มะนาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 24 24 83.00 24 24 83.00 21 21 71.00 3 3 12.00 24 24 83.00
มะพร้าว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
มะเขือเปราะ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.10 1 1 0.10 1 1 0.10 0 0 0.00 1 1 0.10
มังคุด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 33 34 103.00 33 34 103.00 24 25 77.00 9 9 26.00 33 34 103.00
ลองกอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 72 74 226.50 73 75 227.50 45 45 134.00 28 30 93.50 73 75 227.50
แตงกวา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.10 1 1 0.10 1 1 0.10 0 0 0.00 1 1 0.10