ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 17-มี.ค.-2561

ผลการดำเนินงานจังหวัดยะลา อำเภอบันนังสตา

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ตลิ่งชัน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 102 140 619.25 102 140 619.25 82 115 494.25 20 25 125.00 102 140 619.25
ตาเนาะปูเต๊ะ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 116 140 478.50 116 140 478.50 95 119 373.00 21 21 105.50 116 140 478.50
ถ้ำทะลุ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 47 65 261.50 47 65 261.50 17 33 132.00 30 32 129.50 47 65 261.50
บันนังสตา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 5.00 81 96 377.75 82 97 382.75 55 70 244.75 27 27 138.00 82 97 382.75
บาเจาะ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 7.00 42 43 190.50 44 45 197.50 39 40 173.50 5 5 24.00 44 45 197.50
เขื่อนบางลาง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 76 97 431.00 76 97 431.00 36 52 215.00 40 45 216.00 76 97 431.00

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กล้วย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 23 23 101.00 23 23 101.00 22 22 99.00 1 1 2.00 23 23 101.00
ทุเรียน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 163 168 751.00 163 168 751.00 159 163 716.00 4 5 35.00 163 168 751.00
ทุเรียนหมอนทอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 186 191 778.00 186 191 778.00 94 98 345.00 92 93 433.00 186 191 778.00
มะนาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 24 24 83.00 24 24 83.00 24 24 83.00 0 0 0.00 24 24 83.00
มะพร้าว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
มังคุด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 37 38 129.00 37 38 129.00 33 34 112.00 4 4 17.00 37 38 129.00
ลองกอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 12.00 126 136 515.50 129 139 527.50 77 87 276.50 52 52 251.00 129 139 527.50