ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 21-มี.ค.-2561

ผลการดำเนินงานจังหวัดนราธิวาส อำเภอแว้ง

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กายูคละ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 30 31 76.25 30 31 76.25 30 31 76.25 0 0 0.00 30 31 76.25
ฆอเลาะ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 64 64 122.50 64 64 122.50 62 62 116.50 2 2 6.00 64 64 122.50
เอราวัณ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 25 28 35.25 25 28 35.25 18 20 20.25 7 8 15.00 25 28 35.25
แม่ดง 2 2 5.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 75 75 171.50 77 77 176.50 33 33 60.00 42 42 111.50 75 75 171.50
แว้ง 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 23 24 39.50 24 25 40.50 24 25 40.50 0 0 0.00 24 25 40.50
โละจูด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 93 96 271.00 93 96 271.00 66 69 160.00 27 27 111.00 93 96 271.00

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ข่า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ดาหลา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 9.00 2 2 9.00 0 0 0.00 2 2 9.00 2 2 9.00
ถั่วฝักยาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
ถั่วพู 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
พริก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00
มะนาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 3.50 2 2 3.50 2 2 3.50 0 0 0.00 2 2 3.50
มังคุด 2 2 5.00 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 207 211 412.75 210 214 418.75 203 207 408.75 5 5 5.00 208 212 413.75
ลองกอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 98 98 287.50 98 98 287.50 27 27 59.00 71 71 228.50 98 98 287.50
ส้มจี๊ด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
เห็ดนางฟ้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25