ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 19-ต.ค.-2564

ผลการดำเนินงานจังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ทุ่งหวัง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 20 5.62 35 81 41.00 42 101 46.62 25 50 35.53 17 51 11.09 42 101 46.62
พะวง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 14 9.67 7 14 9.67 5 12 5.42 2 2 4.25 7 14 9.67
เกาะยอ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 16 19 17.87 16 19 17.87 16 19 17.87 0 0 0.00 16 19 17.87
เกาะแต้ว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 11 9.50 6 11 9.50 4 9 7.50 2 2 2.00 6 11 9.50
เขารูปช้าง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 7 0.24 3 17 2.62 4 24 2.86 2 16 1.62 2 8 1.24 4 24 2.86

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กระเจี๊ยบเขียว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.13 1 1 0.13 1 1 0.13 0 0 0.00 1 1 0.13
กรีนคอส 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.02 1 1 0.02 1 1 0.02 0 0 0.00 1 1 0.02
กรีนโอ๊ค 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.02 1 1 0.02 1 1 0.02 0 0 0.00 1 1 0.02
กวางตุ้ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
ข้าวโพดหวาน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.13 4 4 0.38 5 5 0.51 2 2 0.19 3 3 0.32 5 5 0.51
คะน้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
จำปาดะ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 1.13 2 2 1.13 2 2 1.13 0 0 0.00 2 2 1.13
ตะไคร้ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนกระเจี๊ยบ) 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนกะหล่ำปลีม่วง) 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.03 1 1 0.03 1 1 0.03 0 0 0.00 1 1 0.03
ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนข้าวสาลี) 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนงา) 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.03 1 1 0.03 1 1 0.03 0 0 0.00 1 1 0.03
ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนถั่วลันเตา) 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนถั่วลิสง) 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.06 1 1 0.06 1 1 0.06 0 0 0.00 1 1 0.06
ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนถั่วเขียว) 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.03 1 1 0.03 1 1 0.03 0 0 0.00 1 1 0.03
ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนทานตะวัน) 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.06 1 1 0.06 1 1 0.06 0 0 0.00 1 1 0.06
ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนผักบุ้ง) 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.06 1 1 0.06 1 1 0.06 0 0 0.00 1 1 0.06
ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนเหรียง) 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.03 1 1 0.03 1 1 0.03 0 0 0.00 1 1 0.03
ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนโต้วเหมี่ยว) 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.06 1 1 0.06 1 1 0.06 0 0 0.00 1 1 0.06
ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนไควาเระ) 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนไควาเระเขียว) 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.03 1 1 0.03 1 1 0.03 0 0 0.00 1 1 0.03
ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนไควาเระแดง) 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.03 1 1 0.03 1 1 0.03 0 0 0.00 1 1 0.03
ถั่วฝักยาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 5 2.25 11 11 2.73 16 16 4.98 4 4 1.00 12 12 3.98 16 16 4.98
ทุเรียนหมอนทอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
บวบ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 5 5 1.34 6 6 1.84 3 3 0.81 3 3 1.03 6 6 1.84
ผักบุ้ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.04 2 2 0.04 0 0 0.00 2 2 0.04 2 2 0.04
ผักเหลียง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 7 16.50 7 7 16.50 6 6 12.75 1 1 3.75 7 7 16.50
ฝรั่ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 2.50 2 2 2.50 2 2 2.50 0 0 0.00 2 2 2.50
พริก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 5 0.96 5 5 0.96 2 2 0.31 3 3 0.65 5 5 0.96
ฟักทอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.03 1 1 0.03 1 1 0.03 0 0 0.00 1 1 0.03
ฟักเขียว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.22 1 1 0.22 0 0 0.00 1 1 0.22 1 1 0.22
มะนาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00
มะพร้าว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 16 24 22.23 16 24 22.23 16 24 22.23 0 0 0.00 16 24 22.23
มะพร้าวอ่อน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 3.00 3 3 3.00 1 1 1.00 2 2 2.00 3 3 3.00
มะระ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 0.44 3 3 0.44 2 2 0.31 1 1 0.13 3 3 0.44
มะละกอ (เรดเลดี้) 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.25 1 1 1.25 1 1 1.25 0 0 0.00 1 1 1.25
มะเขือ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 8 9 1.36 9 10 1.86 2 2 0.38 7 8 1.48 9 10 1.86
มะเขือเทศ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.13 1 1 0.13 1 1 0.13 0 0 0.00 1 1 0.13
มันเทศ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 2 2 0.21 3 3 0.46 1 1 0.03 2 2 0.43 3 3 0.46
ลองกอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ละมุด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 14 17 16.74 14 17 16.74 14 17 16.74 0 0 0.00 14 17 16.74
เมล่อน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50
เรดโอ๊ค 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.02 1 1 0.02 1 1 0.02 0 0 0.00 1 1 0.02
เห็ดหลินจือ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.03 1 1 0.03 0 0 0.00 1 1 0.03 1 1 0.03
เห็ดแครง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.63 2 2 0.63 2 2 0.63 0 0 0.00 2 2 0.63
แตงกวา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 1.00 10 11 3.30 13 14 4.30 7 7 2.50 6 7 1.80 13 14 4.30
ไฮโดรโปนิกส์ (กรีนคอส) 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.06 0 0 0.00 1 1 0.06 0 0 0.00 1 1 0.06 1 1 0.06
ไฮโดรโปนิกส์ (กรีนโอ๊ค) 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.29 2 2 0.45 4 4 0.74 2 2 0.45 2 2 0.29 4 4 0.74
ไฮโดรโปนิกส์ (กวางตุ้ง) 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.04 1 1 0.20 2 2 0.24 1 1 0.20 1 1 0.04 2 2 0.24
ไฮโดรโปนิกส์ (กวางตุ้งฮ่องเต้) 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.20 1 1 0.20 1 1 0.20 0 0 0.00 1 1 0.20
ไฮโดรโปนิกส์ (ขึ้นฉ่าย) 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25
ไฮโดรโปนิกส์ (คอส) 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.02 0 0 0.00 1 1 0.02 0 0 0.00 1 1 0.02 1 1 0.02
ไฮโดรโปนิกส์ (บัตเตอร์เฮด) 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.08 1 1 0.25 3 3 0.33 1 1 0.25 2 2 0.08 3 3 0.33
ไฮโดรโปนิกส์ (ผักกาดขาว) 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.04 1 1 0.20 2 2 0.24 1 1 0.20 1 1 0.04 2 2 0.24
ไฮโดรโปนิกส์ (ผักกาดแก้ว) 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.20 1 1 0.20 1 1 0.20 0 0 0.00 1 1 0.20
ไฮโดรโปนิกส์ (ฟิลเลย์ไอซ์เบิร์ก) 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.17 0 0 0.00 2 2 0.17 0 0 0.00 2 2 0.17 2 2 0.17
ไฮโดรโปนิกส์ (ร็อคเก็ต) 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.06 0 0 0.00 1 1 0.06 0 0 0.00 1 1 0.06 1 1 0.06
ไฮโดรโปนิกส์ (วอเตอร์เครส) 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ไฮโดรโปนิกส์ (เรดคอรัล) 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.06 0 0 0.00 1 1 0.06 0 0 0.00 1 1 0.06 1 1 0.06
ไฮโดรโปนิกส์ (เรดโอ๊ค) 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.17 2 2 0.45 4 4 0.62 2 2 0.45 2 2 0.17 4 4 0.62