ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 24-ต.ค.-2563

ผลการดำเนินงานจังหวัดปัตตานี อำเภอแม่ลาน

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ป่าไร่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 3 4 7.75 4 5 8.00 4 5 8.00 0 0 0.00 4 5 8.00
ม่วงเตี้ย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 49 53 80.25 49 53 80.25 49 53 80.25 0 0 0.00 49 53 80.25
แม่ลาน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 8 35.00 7 8 35.00 7 8 35.00 0 0 0.00 7 8 35.00

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กล้วยน้ำว้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 3.00 1 1 3.00 1 1 3.00 0 0 0.00 1 1 3.00
กล้วยหอมทอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 3.00 1 1 3.00 1 1 3.00 0 0 0.00 1 1 3.00
ทุเรียน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 27 27 40.25 27 27 40.25 27 27 40.25 0 0 0.00 27 27 40.25
ทุเรียนหมอนทอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ฝรั่ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.75 1 1 0.75 1 1 0.75 0 0 0.00 1 1 0.75
มะพร้าว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 18.00 4 4 18.00 4 4 18.00 0 0 0.00 4 4 18.00
มะพร้าวน้ำหอม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 3.50 1 1 3.50 1 1 3.50 0 0 0.00 1 1 3.50
มังคุด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 14.25 4 4 14.25 4 4 14.25 0 0 0.00 4 4 14.25
ลองกอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 26 26 40.25 26 26 40.25 26 26 40.25 0 0 0.00 26 26 40.25
เมล่อน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25