ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 17-ก.ย.-2564

ผลการดำเนินงานพืชกาแฟโรบัสต้า

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กระบี่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 16 16 81.00 16 16 81.00 11 11 54.00 5 5 27.00 16 16 81.00
จันทบุรี 1 1 3.00 1 1 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 6.50 5 5 10.50 3 3 6.50 0 0 0.00 3 3 6.50
ตราด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 9.00 4 4 19.00 6 6 28.00 6 6 28.00 0 0 0.00 6 6 28.00
นครราชสีมา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 19.00 1 1 19.00 1 1 19.00 0 0 0.00 1 1 19.00
น่าน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 26 26 44.75 26 26 44.75 26 26 44.75 0 0 0.00 26 26 44.75
ระนอง 0 0 0.00 0 0 0.00 8 8 76.00 0 0 0.00 12 12 97.85 20 20 173.85 19 19 170.85 1 1 3.00 20 20 173.85
ราชบุรี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ลำปาง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 5 9.25 5 5 9.25 5 5 9.25 0 0 0.00 5 5 9.25
สุราษฎร์ธานี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
อุตรดิตถ์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 9 9 42.50 9 9 42.50 9 9 42.50 0 0 0.00 9 9 42.50
เชียงราย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.50 1 1 1.50 1 1 1.50 0 0 0.00 1 1 1.50
เชียงใหม่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 16.00 1 1 16.00 1 1 16.00 0 0 0.00 1 1 16.00