ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 13-ธ.ค.-2562

ผลการดำเนินงานพืชกาแฟอาราบีก้า

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กระบี่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 3.00 1 1 3.00 1 1 3.00 0 0 0.00 1 1 3.00
จันทบุรี 2 2 7.50 1 1 0.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 8.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ฉะเชิงเทรา 1 1 12.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 12.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ชัยภูมิ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ตาก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
น่าน 0 0 0.00 2 2 3.00 0 0 0.00 19 22 206.00 285 344 912.84 306 368 1,121.84 285 344 912.84 19 22 206.00 304 366 1,118.84
ลำปาง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 269 291 2,837.25 269 291 2,837.25 261 283 2,797.25 8 8 40.00 269 291 2,837.25
อุตรดิตถ์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
เชียงราย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 16.00 285 294 2,438.45 286 295 2,454.45 275 284 2,278.45 11 11 176.00 286 295 2,454.45
เชียงใหม่ 0 0 0.00 12 14 86.96 0 0 0.00 0 0 0.00 603 626 4,403.97 615 640 4,490.93 582 605 3,574.97 21 21 829.00 603 626 4,403.97
แม่ฮ่องสอน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 275 276 9,111.43 275 276 9,111.43 275 276 9,111.43 0 0 0.00 275 276 9,111.43