ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 19-ก.พ.-2563

ผลการดำเนินงานพืชกาแฟอาราบีก้า

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กระบี่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 3.00 1 1 3.00 1 1 3.00 0 0 0.00 1 1 3.00
จันทบุรี 1 1 8.00 2 2 7.50 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 4 4 16.00 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
ฉะเชิงเทรา 1 1 12.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 12.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ชัยภูมิ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ตราด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 3.00 1 1 3.00 1 1 3.00 0 0 0.00 1 1 3.00
ตาก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
นครราชสีมา 1 1 20.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 20.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
น่าน 0 0 0.00 2 2 3.00 0 0 0.00 19 22 206.00 285 344 912.84 306 368 1,121.84 285 344 912.84 19 22 206.00 304 366 1,118.84
ลำปาง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 8 8 40.00 261 283 2,797.25 269 291 2,837.25 261 283 2,797.25 8 8 40.00 269 291 2,837.25
อุตรดิตถ์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
เชียงราย 0 0 0.00 47 47 143.50 0 0 0.00 5 5 97.00 298 307 2,421.70 350 359 2,662.20 292 301 2,342.70 11 11 176.00 303 312 2,518.70
เชียงใหม่ 0 0 0.00 4 6 37.00 0 0 0.00 1 1 8.00 609 633 4,445.93 614 640 4,490.93 589 613 3,624.93 21 21 829.00 610 634 4,453.93
แม่ฮ่องสอน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 295 296 9,266.43 295 296 9,266.43 295 296 9,266.43 0 0 0.00 295 296 9,266.43