ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 16-พ.ย.-2561

ผลการดำเนินงานพืชกาแฟอาราบีก้า

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ชัยภูมิ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ตาก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 24 24 86.70 24 24 86.70 0 0 0.00 24 24 86.70 24 24 86.70
นครราชสีมา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 50.00 1 1 50.00 1 1 50.00 0 0 0.00 1 1 50.00
น่าน 36 37 77.25 1 1 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 179 206 957.00 216 244 1,035.25 179 206 957.00 0 0 0.00 179 206 957.00
ลำปาง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 9 9 85.00 312 312 2,947.25 321 321 3,032.25 155 155 667.25 166 166 2,365.00 321 321 3,032.25
อุตรดิตถ์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
เชียงราย 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 14.00 0 0 0.00 344 354 2,894.95 345 355 2,908.95 45 46 869.70 300 309 2,039.25 345 355 2,908.95
เชียงใหม่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 562 584 2,678.77 562 584 2,678.77 88 89 1,307.22 474 495 1,371.55 562 584 2,678.77
แม่ฮ่องสอน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 236 242 9,025.03 236 242 9,025.03 50 50 124.00 186 192 8,901.03 236 242 9,025.03