ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 23-มี.ค.-2562

ผลการดำเนินงานพืชกาแฟอาราบีก้า

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กระบี่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 3.00 1 1 3.00 1 1 3.00 0 0 0.00 1 1 3.00
ฉะเชิงเทรา 1 1 12.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 12.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ชัยภูมิ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ตาก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
นครราชสีมา 0 0 0.00 12 12 41.25 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 50.00 13 13 91.25 1 1 50.00 0 0 0.00 1 1 50.00
น่าน 0 0 0.00 2 2 3.00 0 0 0.00 0 0 0.00 313 394 1,303.84 315 396 1,306.84 313 394 1,303.84 0 0 0.00 313 394 1,303.84
ลำปาง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 267 292 2,839.25 267 292 2,839.25 266 291 2,837.25 1 1 2.00 267 292 2,839.25
อุตรดิตถ์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
เชียงราย 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 10.00 5 5 54.00 288 299 2,666.45 294 305 2,730.45 285 296 2,427.45 9 9 303.00 294 305 2,730.45
เชียงใหม่ 1 1 3.00 11 11 24.50 0 0 0.00 5 5 34.25 566 578 3,891.02 583 595 3,952.77 569 581 3,840.27 2 2 85.00 571 583 3,925.27
แม่ฮ่องสอน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 256 257 9,046.43 256 257 9,046.43 256 257 9,046.43 0 0 0.00 256 257 9,046.43