ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 4-ก.ค.-2563

ผลการดำเนินงานพืชกาแฟอาราบีก้า

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กระบี่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 3.00 1 1 3.00 1 1 3.00 0 0 0.00 1 1 3.00
จันทบุรี 0 0 0.00 2 2 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 8.50 4 4 10.50 2 2 8.50 0 0 0.00 2 2 8.50
ฉะเชิงเทรา 1 1 12.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 12.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ชัยภูมิ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ตราด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 3.00 1 1 3.00 1 1 3.00 0 0 0.00 1 1 3.00
ตาก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
นครราชสีมา 1 1 20.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 20.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
น่าน 0 0 0.00 1 1 2.00 0 0 0.00 19 22 206.00 285 344 912.84 305 367 1,120.84 282 341 894.84 22 25 224.00 304 366 1,118.84
ลำปาง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 266 291 2,837.25 266 291 2,837.25 266 291 2,837.25 0 0 0.00 266 291 2,837.25
อุตรดิตถ์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
เชียงราย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 5 78.00 347 356 2,587.20 352 361 2,665.20 339 348 2,434.20 13 13 231.00 352 361 2,665.20
เชียงใหม่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 8.00 610 634 4,454.93 611 635 4,462.93 589 613 3,631.93 22 22 831.00 611 635 4,462.93
แม่ฮ่องสอน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 295 296 9,266.43 295 296 9,266.43 285 286 9,241.43 10 10 25.00 295 296 9,266.43