ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 18-ก.ย.-2564

ผลการดำเนินงานพืชกาแฟอาราบีก้า

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กระบี่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 3.00 1 1 3.00 1 1 3.00 0 0 0.00 1 1 3.00
จันทบุรี 0 0 0.00 3 3 4.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 8.00 4 4 12.00 1 1 8.00 0 0 0.00 1 1 8.00
ฉะเชิงเทรา 1 1 12.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 12.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ชัยภูมิ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ตราด 1 1 10.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 3.00 2 2 13.00 1 1 3.00 0 0 0.00 1 1 3.00
ตาก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 48 48 118.50 48 48 118.50 48 48 118.50 0 0 0.00 48 48 118.50
นครราชสีมา 1 1 20.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 20.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
น่าน 0 0 0.00 50 55 171.75 0 0 0.00 120 128 527.00 185 238 591.84 355 421 1,290.59 270 328 735.34 35 38 383.50 305 366 1,118.84
ลำปาง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 325 357 3,431.25 325 357 3,431.25 325 357 3,431.25 0 0 0.00 325 357 3,431.25
อุตรดิตถ์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
เชียงราย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 13 15 161.75 781 861 7,715.49 794 876 7,877.24 782 864 7,643.24 12 12 234.00 794 876 7,877.24
เชียงใหม่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 829 859 6,270.89 829 859 6,270.89 794 824 5,352.69 35 35 918.20 829 859 6,270.89
แม่ฮ่องสอน 0 0 0.00 0 0 0.00 17 17 59.00 0 0 0.00 369 373 9,416.43 386 390 9,475.43 380 384 9,469.43 6 6 6.00 386 390 9,475.43