ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 26-พ.ค.-2562

ผลการดำเนินงานพืชกาแฟอาราบีก้า

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กระบี่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 3.00 1 1 3.00 1 1 3.00 0 0 0.00 1 1 3.00
ฉะเชิงเทรา 1 1 12.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 12.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ชัยภูมิ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ตาก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
นครราชสีมา 0 0 0.00 12 12 41.25 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 50.00 13 13 91.25 1 1 50.00 0 0 0.00 1 1 50.00
น่าน 0 0 0.00 2 2 3.00 0 0 0.00 0 0 0.00 313 394 1,303.84 315 396 1,306.84 285 344 912.84 28 50 391.00 313 394 1,303.84
ลำปาง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 267 292 2,839.25 267 292 2,839.25 266 291 2,837.25 1 1 2.00 267 292 2,839.25
อุตรดิตถ์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
เชียงราย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 14 14 179.00 280 290 2,556.45 294 304 2,735.45 259 269 2,114.75 35 35 620.70 294 304 2,735.45
เชียงใหม่ 1 1 3.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 582 594 3,949.77 583 595 3,952.77 568 580 3,812.77 14 14 137.00 582 594 3,949.77
แม่ฮ่องสอน 0 0 0.00 18 18 64.00 0 0 0.00 0 0 0.00 256 257 9,046.43 274 275 9,110.43 256 257 9,046.43 0 0 0.00 256 257 9,046.43