ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 17-ต.ค.-2562

ผลการดำเนินงานพืชกาแฟอาราบีก้า

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กระบี่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 3.00 1 1 3.00 1 1 3.00 0 0 0.00 1 1 3.00
ฉะเชิงเทรา 1 1 12.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 12.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ชัยภูมิ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ตาก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
น่าน 0 0 0.00 2 2 3.00 0 0 0.00 28 50 391.00 285 344 912.84 315 396 1,306.84 285 344 912.84 28 50 391.00 313 394 1,303.84
ลำปาง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 269 291 2,837.25 269 291 2,837.25 261 283 2,797.25 8 8 40.00 269 291 2,837.25
อุตรดิตถ์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
เชียงราย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 16.00 285 294 2,438.45 286 295 2,454.45 275 284 2,278.45 11 11 176.00 286 295 2,454.45
เชียงใหม่ 0 0 0.00 5 7 40.20 0 0 0.00 0 0 0.00 602 625 4,400.77 607 632 4,440.97 581 604 3,571.77 21 21 829.00 602 625 4,400.77
แม่ฮ่องสอน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 274 275 9,110.43 274 275 9,110.43 274 275 9,110.43 0 0 0.00 274 275 9,110.43