ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 11-ส.ค.-2563

ผลการดำเนินงานพืชพลัม

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
เชียงราย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 125 126 400.93 125 126 400.93 124 125 398.93 1 1 2.00 125 126 400.93
เชียงใหม่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 38 39 60.53 38 39 60.53 38 39 60.53 0 0 0.00 38 39 60.53
แม่ฮ่องสอน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 5.00 4 4 5.00 3 3 4.00 1 1 1.00 4 4 5.00