ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 26-มี.ค.-2562

ผลการดำเนินงานพืชถั่วเหลืองฝักสด

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ขอนแก่น 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 1.08 3 3 1.08 3 3 1.08 0 0 0.00 3 3 1.08
นครพนม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 9.00 1 1 9.00 1 1 9.00 0 0 0.00 1 1 9.00
นครสวรรค์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
พะเยา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 195 366 847.25 195 366 847.25 195 366 847.25 0 0 0.00 195 366 847.25
ลำปาง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 297 380 837.50 297 380 837.50 297 380 837.50 0 0 0.00 297 380 837.50
ลำพูน 0 0 0.00 1 1 1.50 0 0 0.00 0 0 0.00 607 718 1,191.96 608 719 1,193.46 607 718 1,191.96 0 0 0.00 607 718 1,191.96
สระบุรี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 7.00 1 1 7.00 1 1 7.00 0 0 0.00 1 1 7.00
สิงห์บุรี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
อุทัยธานี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
เชียงราย 0 0 0.00 0 0 0.00 6 9 27.25 0 0 0.00 755 1,074 2,944.75 761 1,083 2,972.00 761 1,083 2,972.00 0 0 0.00 761 1,083 2,972.00
เชียงใหม่ 0 0 0.00 1 1 0.06 0 0 0.00 0 0 0.00 544 768 2,020.95 545 769 2,021.01 544 768 2,020.95 0 0 0.00 544 768 2,020.95
เพชรบุรี 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
แม่ฮ่องสอน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 55 60 155.75 55 60 155.75 55 60 155.75 0 0 0.00 55 60 155.75