ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 18-ม.ค.-2562

ผลการดำเนินงานพืชถั่วเหลืองฝักสด

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ขอนแก่น 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 1.08 3 3 1.08 3 3 1.08 0 0 0.00 3 3 1.08
นครพนม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 9.00 1 1 9.00 1 1 9.00 0 0 0.00 1 1 9.00
นครสวรรค์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
พะเยา 9 11 26.00 0 0 0.00 0 0 0.00 21 28 65.50 162 309 704.25 192 348 795.75 162 309 704.25 21 28 65.50 183 337 769.75
ลำปาง 76 87 185.00 0 0 0.00 0 0 0.00 23 24 48.25 151 207 490.50 250 318 723.75 151 207 490.50 23 24 48.25 174 231 538.75
ลำพูน 10 12 19.75 0 0 0.00 0 0 0.00 161 172 244.75 97 115 337.75 268 299 602.25 97 115 337.75 161 172 244.75 258 287 582.50
สระบุรี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 7.00 1 1 7.00 1 1 7.00 0 0 0.00 1 1 7.00
สิงห์บุรี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
อุทัยธานี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
เชียงราย 199 266 592.55 0 0 0.00 6 9 27.25 154 239 581.50 363 479 1,552.45 722 993 2,753.75 369 488 1,579.70 154 239 581.50 523 727 2,161.20
เชียงใหม่ 50 93 194.00 1 1 0.06 0 0 0.00 29 48 102.10 437 559 1,593.85 517 701 1,890.01 437 559 1,593.85 29 48 102.10 466 607 1,695.95
เพชรบุรี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
แม่ฮ่องสอน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 55 60 155.75 55 60 155.75 55 60 155.75 0 0 0.00 55 60 155.75