ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 18-ม.ค.-2562

ผลการดำเนินงานพืชมะม่วง

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กรุงเทพมหานคร 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 90.00 4 4 90.00 4 4 90.00 0 0 0.00 4 4 90.00
กาญจนบุรี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 9 189.50 6 9 189.50 6 9 189.50 0 0 0.00 6 9 189.50
กาฬสินธุ์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 6 63.00 299 299 2,736.95 305 305 2,799.95 249 249 2,396.95 56 56 403.00 305 305 2,799.95
กำแพงเพชร 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 29 29 660.90 29 29 660.90 29 29 660.90 0 0 0.00 29 29 660.90
ขอนแก่น 10 10 124.00 0 0 0.00 62 62 1,079.00 0 0 0.00 115 123 1,517.25 187 195 2,720.25 92 100 1,722.00 85 85 874.25 177 185 2,596.25
จันทบุรี 8 8 133.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 6.00 17 19 479.00 26 28 618.00 12 14 273.00 6 6 212.00 18 20 485.00
ฉะเชิงเทรา 5 5 163.00 70 72 2,890.00 0 0 0.00 23 28 447.00 136 173 4,967.00 234 278 8,467.00 86 111 3,571.00 73 90 1,843.00 159 201 5,414.00
ชลบุรี 1 1 0.00 9 12 716.00 1 1 300.00 2 2 258.00 10 23 641.00 23 39 1,915.00 10 23 701.00 3 3 498.00 13 26 1,199.00
ชัยนาท 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 42.00 4 4 42.00 4 4 42.00 0 0 0.00 4 4 42.00
ชัยภูมิ 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 26.00 24 24 389.00 99 99 1,376.00 125 125 1,791.00 113 113 1,564.00 12 12 227.00 125 125 1,791.00
ตาก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
นครนายก 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 0 0 0.00 4 4 252.13 5 5 252.63 5 5 252.63 0 0 0.00 5 5 252.63
นครปฐม 1 1 12.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 11 11 23.53 12 12 35.53 11 11 23.53 0 0 0.00 11 11 23.53
นครพนม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00
นครราชสีมา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 80 81 1,512.25 80 81 1,512.25 80 81 1,512.25 0 0 0.00 80 81 1,512.25
นครสวรรค์ 1 1 4.00 1 2 55.00 0 0 0.00 0 0 0.00 8 8 111.25 10 11 170.25 8 8 111.25 0 0 0.00 8 8 111.25
นนทบุรี 1 1 0.25 0 0 0.00 3 3 3.25 0 0 0.00 7 7 11.50 11 11 15.00 9 9 12.75 1 1 2.00 10 10 14.75
น่าน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 199 215 1,364.70 199 215 1,364.70 199 215 1,364.70 0 0 0.00 199 215 1,364.70
บึงกาฬ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00 1 1 2.00 0 0 0.00 1 1 2.00
บุรีรัมย์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 9 9 68.50 9 9 68.50 9 9 68.50 0 0 0.00 9 9 68.50
ปทุมธานี 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 1.13 0 0 0.00 7 7 117.00 9 9 118.13 9 9 118.13 0 0 0.00 9 9 118.13
ประจวบคีรีขันธ์ 0 0 0.00 0 0 0.00 47 49 748.00 2 2 40.00 376 396 5,108.20 425 447 5,896.20 425 447 5,896.20 0 0 0.00 425 447 5,896.20
ปราจีนบุรี 25 25 383.51 2 2 0.18 0 0 0.00 3 3 153.00 25 25 1,197.00 55 55 1,733.69 18 18 941.00 10 10 409.00 28 28 1,350.00
พระนครศรีอยุธยา 0 0 0.00 1 1 3.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 19.00 4 4 22.00 3 3 19.00 0 0 0.00 3 3 19.00
พะเยา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 15 15 45.25 39 39 433.15 54 54 478.40 54 54 478.40 0 0 0.00 54 54 478.40
พัทลุง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 6 17.50 6 6 17.50 6 6 17.50 0 0 0.00 6 6 17.50
พิจิตร 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 21 23 404.50 21 23 404.50 21 23 404.50 0 0 0.00 21 23 404.50
พิษณุโลก 0 0 0.00 24 24 255.20 69 75 1,032.25 3 3 72.00 258 278 4,040.85 354 380 5,400.30 314 340 5,036.85 16 16 108.25 330 356 5,145.10
มหาสารคาม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 51 51 290.25 51 51 290.25 51 51 290.25 0 0 0.00 51 51 290.25
ยโสธร 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00 1 1 2.00 0 0 0.00 1 1 2.00
ระยอง 6 6 0.00 2 2 2.00 3 3 59.00 2 2 10.25 10 10 287.60 23 23 358.85 11 11 315.60 4 4 41.25 15 15 356.85
ราชบุรี 1 1 135.00 0 0 0.00 17 17 189.00 0 0 0.00 49 51 719.25 67 69 1,043.25 56 58 782.25 10 10 126.00 66 68 908.25
ร้อยเอ็ด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 7 26.75 7 7 26.75 7 7 26.75 0 0 0.00 7 7 26.75
ลพบุรี 1 1 0.75 0 0 0.00 2 2 92.00 0 0 0.00 8 8 64.75 11 11 157.50 10 10 156.75 0 0 0.00 10 10 156.75
ลำปาง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 11 11 242.00 11 11 242.00 11 11 242.00 0 0 0.00 11 11 242.00
ลำพูน 0 0 0.00 6 6 28.00 0 0 0.00 27 27 52.75 295 305 1,909.40 328 338 1,990.15 292 301 1,764.90 30 31 197.25 322 332 1,962.15
ศรีสะเกษ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 3 6.00 2 3 6.00 2 3 6.00 0 0 0.00 2 3 6.00
สกลนคร 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 12.00 0 0 0.00 13 13 105.00 14 14 117.00 4 4 17.00 10 10 100.00 14 14 117.00
สงขลา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 42 45 178.25 42 45 178.25 24 27 133.25 18 18 45.00 42 45 178.25
สตูล 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.13 1 1 0.13 1 1 0.13 0 0 0.00 1 1 0.13
สมุทรปราการ 0 0 0.00 0 0 0.00 19 19 51.05 0 0 0.00 145 145 448.50 164 164 499.55 164 164 499.55 0 0 0.00 164 164 499.55
สมุทรสาคร 1 1 10.00 2 2 25.00 1 1 10.00 0 0 0.00 21 24 350.50 25 28 395.50 20 23 335.50 2 2 25.00 22 25 360.50
สระบุรี 0 0 0.00 11 11 102.50 0 0 0.00 1 1 41.50 14 14 246.50 26 26 390.50 14 14 267.00 1 1 21.00 15 15 288.00
สระแก้ว 3 4 111.00 6 6 126.00 2 2 64.00 16 16 809.00 100 111 3,969.00 127 139 5,079.00 91 98 3,342.00 27 31 1,500.00 118 129 4,842.00
สิงห์บุรี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
สุพรรณบุรี 10 10 95.25 2 2 11.00 3 3 22.00 10 11 139.00 138 144 1,420.25 163 170 1,687.50 148 155 1,554.25 3 3 27.00 151 158 1,581.25
สุราษฎร์ธานี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 2.05 3 3 2.05 3 3 2.05 0 0 0.00 3 3 2.05
สุรินทร์ 2 2 0.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 1.75 6 6 2.25 4 4 1.75 0 0 0.00 4 4 1.75
สุโขทัย 28 28 231.45 1 1 10.00 0 0 0.00 0 0 0.00 75 78 720.00 104 107 961.45 75 78 720.00 0 0 0.00 75 78 720.00
หนองคาย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
หนองบัวลำภู 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 31 31 268.00 31 31 268.00 24 24 216.00 7 7 52.00 31 31 268.00
อำนาจเจริญ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
อุดรธานี 0 0 0.00 2 2 11.00 37 37 434.50 3 3 22.00 257 257 2,284.50 299 299 2,752.00 234 234 2,041.50 63 63 699.50 297 297 2,741.00
อุตรดิตถ์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 40.00 1 1 40.00 1 1 40.00 0 0 0.00 1 1 40.00
อุทัยธานี 5 7 75.75 8 8 63.75 3 3 23.00 0 0 0.00 69 73 1,150.25 85 91 1,312.75 72 76 1,173.25 0 0 0.00 72 76 1,173.25
อุบลราชธานี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
อ่างทอง 2 2 17.00 0 0 0.00 4 4 71.25 0 0 0.00 25 25 205.75 31 31 294.00 29 29 277.00 0 0 0.00 29 29 277.00
เชียงราย 0 0 0.00 0 0 0.00 5 5 45.50 30 30 165.51 35 35 549.39 70 70 760.40 70 70 760.40 0 0 0.00 70 70 760.40
เชียงใหม่ 15 19 49.00 0 0 0.00 4 4 16.75 101 101 221.54 765 833 7,181.19 885 957 7,468.48 863 931 7,331.48 7 7 88.00 870 938 7,419.48
เพชรบุรี 2 2 10.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 16.00 3 3 26.00 1 1 16.00 0 0 0.00 1 1 16.00
เพชรบูรณ์ 1 1 20.00 25 25 1,879.70 9 9 186.00 7 7 110.00 139 152 2,610.65 181 194 4,806.35 107 118 2,126.70 48 50 779.95 155 168 2,906.65
เลย 12 12 127.00 1 1 40.00 328 328 5,936.00 4 4 51.00 10 10 831.00 355 355 6,985.00 3 3 641.00 339 339 6,177.00 342 342 6,818.00
แพร่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 19 19 49.75 19 19 49.75 18 18 42.75 1 1 7.00 19 19 49.75
แม่ฮ่องสอน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 8 9 10.50 8 9 10.50 8 9 10.50 0 0 0.00 8 9 10.50