ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 19-พ.ย.-2561

ผลการดำเนินงานพืชคะน้าฮ่องกง

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กาญจนบุรี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ขอนแก่น 0 0 0.00 2 2 0.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
จันทบุรี 1 1 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ตาก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 85 85 84.23 85 85 84.23 85 85 84.23 0 0 0.00 85 85 84.23
นครปฐม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.02 1 1 0.02 1 1 0.02 0 0 0.00 1 1 0.02
นครราชสีมา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00 0 0 0.00 1 1 2.00
นนทบุรี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ปทุมธานี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
พะเยา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 73 81 111.11 73 81 111.11 73 81 111.11 0 0 0.00 73 81 111.11
ลำปาง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 137 154 154.00 137 154 154.00 137 154 154.00 0 0 0.00 137 154 154.00
ลำพูน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 61 66 68.18 61 66 68.18 61 66 68.18 0 0 0.00 61 66 68.18
อำนาจเจริญ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
อ่างทอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
เชียงราย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 185 188 193.04 185 188 193.04 185 188 193.04 0 0 0.00 185 188 193.04
เชียงใหม่ 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 376 403 242.65 377 404 243.65 376 403 242.65 0 0 0.00 376 403 242.65
เพชรบูรณ์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 4 4 2.10 5 5 2.35 5 5 2.35 0 0 0.00 5 5 2.35
แม่ฮ่องสอน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 131 133 56.91 131 133 56.91 131 133 56.91 0 0 0.00 131 133 56.91