ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 17-ม.ค.-2562

ผลการดำเนินงานพืชคะน้าฮ่องกง

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กาญจนบุรี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ขอนแก่น 0 0 0.00 2 2 0.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
จันทบุรี 1 1 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ตาก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 85 85 84.23 85 85 84.23 85 85 84.23 0 0 0.00 85 85 84.23
นครปฐม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.02 1 1 0.02 1 1 0.02 0 0 0.00 1 1 0.02
นครราชสีมา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00 1 1 2.00 0 0 0.00 1 1 2.00
นนทบุรี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ปทุมธานี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
พะเยา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 73 81 111.11 73 81 111.11 73 81 111.11 0 0 0.00 73 81 111.11
ลำปาง 0 0 0.00 2 2 1.25 0 0 0.00 0 0 0.00 138 155 154.06 140 157 155.31 138 155 154.06 0 0 0.00 138 155 154.06
ลำพูน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 61 66 68.18 61 66 68.18 61 66 68.18 0 0 0.00 61 66 68.18
อำนาจเจริญ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
อ่างทอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
เชียงราย 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 2.00 0 0 0.00 184 186 191.04 186 188 193.04 186 188 193.04 0 0 0.00 186 188 193.04
เชียงใหม่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 377 404 243.65 377 404 243.65 377 404 243.65 0 0 0.00 377 404 243.65
เพชรบูรณ์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 4 4 2.10 5 5 2.35 5 5 2.35 0 0 0.00 5 5 2.35
แม่ฮ่องสอน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 131 133 56.91 131 133 56.91 131 133 56.91 0 0 0.00 131 133 56.91