ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 20-ม.ค.-2562

ผลการดำเนินงานพืชจิงจู่ฉ่าย

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กรุงเทพมหานคร 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
ฉะเชิงเทรา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 2.00 3 3 2.00 3 3 2.00 0 0 0.00 3 3 2.00
ตาก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.20 1 1 0.20 1 1 0.20 0 0 0.00 1 1 0.20
นครนายก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
นครปฐม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 0.75 3 3 0.75 3 3 0.75 0 0 0.00 3 3 0.75
นครราชสีมา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
นนทบุรี 2 2 0.19 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 3.50 4 4 3.69 1 1 3.00 1 1 0.50 2 2 3.50
บุรีรัมย์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.50 2 2 0.50 2 2 0.50 0 0 0.00 2 2 0.50
ปราจีนบุรี 0 0 0.00 1 1 0.03 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 2 2 1.03 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00
พระนครศรีอยุธยา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
พิจิตร 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 1.41 4 4 1.41 4 4 1.41 0 0 0.00 4 4 1.41
ลำปาง 0 0 0.00 1 1 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 0.78 5 5 1.03 4 4 0.78 0 0 0.00 4 4 0.78
ลำพูน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.16 1 1 0.16 1 1 0.16 0 0 0.00 1 1 0.16
สระบุรี 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 3.30 0 0 0.00 2 2 1.00 6 6 4.30 6 6 4.30 0 0 0.00 6 6 4.30
สิงห์บุรี 1 1 0.00 1 1 0.01 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.01 4 4 0.02 1 1 0.01 1 1 0.00 2 2 0.01
สุราษฎร์ธานี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 5 0.78 5 5 0.78 5 5 0.78 0 0 0.00 5 5 0.78
สุโขทัย 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.00 1 1 0.00 0 0 0.00 1 1 0.00
เชียงราย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.03 5 5 1.76 6 6 1.79 6 6 1.79 0 0 0.00 6 6 1.79
เชียงใหม่ 0 0 0.00 1 1 0.10 0 0 0.00 0 0 0.00 23 25 22.65 24 26 22.75 23 25 22.65 0 0 0.00 23 25 22.65
เพชรบุรี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.13 1 1 0.13 1 1 0.13 0 0 0.00 1 1 0.13
แพร่ 0 0 0.00 1 1 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 2 2 0.75 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50