ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 26-พ.ค.-2562

ผลการดำเนินงานพืชซูกินี

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
นครปฐม 1 1 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
นครราชสีมา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
พะเยา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 5.50 4 4 5.50 4 4 5.50 0 0 0.00 4 4 5.50
ลำปาง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 7 6.50 7 7 6.50 7 7 6.50 0 0 0.00 7 7 6.50
เชียงราย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 17 17 14.58 18 18 15.58 17 17 14.58 1 1 1.00 18 18 15.58
เชียงใหม่ 0 0 0.00 2 2 4.00 0 0 0.00 0 0 0.00 468 494 496.58 470 496 500.58 466 492 493.58 2 2 3.00 468 494 496.58
เลย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
แพร่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.75 1 1 0.75 1 1 0.75 0 0 0.00 1 1 0.75
แม่ฮ่องสอน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 2.00 2 2 2.00 2 2 2.00 0 0 0.00 2 2 2.00