ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 20-ส.ค.-2562

ผลการดำเนินงานพืชต้นหอมญี่ปุ่น

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
นครราชสีมา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00 1 1 2.00 0 0 0.00 1 1 2.00
เชียงราย 0 0 0.00 0 0 0.00 5 5 5.52 0 0 0.00 101 102 106.75 106 107 112.27 106 107 112.27 0 0 0.00 106 107 112.27
เชียงใหม่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 108 121 197.75 108 121 197.75 106 119 195.25 2 2 2.50 108 121 197.75
เพชรบูรณ์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00 1 1 2.00 0 0 0.00 1 1 2.00
เลย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 12 12 37.00 12 12 37.00 1 1 0.50 11 11 36.50 12 12 37.00