ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 20-ก.ย.-2564

ผลการดำเนินงานพืชต้นหอมญี่ปุ่น

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
นครราชสีมา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00 1 1 2.00 0 0 0.00 1 1 2.00
เชียงราย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 107 108 121.40 107 108 121.40 105 106 121.13 2 2 0.27 107 108 121.40
เชียงใหม่ 0 0 0.00 1 1 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 98 102 150.67 99 103 152.67 94 98 144.17 4 4 6.50 98 102 150.67
เพชรบูรณ์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00
เลย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 12 12 37.00 12 12 37.00 0 0 0.00 12 12 37.00 12 12 37.00