ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 25-พ.ค.-2562

ผลการดำเนินงานพืชต้นหอมญี่ปุ่น

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
นครราชสีมา 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00 0 0 0.00 1 1 2.00
เชียงราย 0 0 0.00 0 0 0.00 5 5 5.52 0 0 0.00 72 73 72.25 77 78 77.77 77 78 77.77 0 0 0.00 77 78 77.77
เชียงใหม่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 229 284 495.00 229 284 495.00 228 283 493.50 1 1 1.50 229 284 495.00
เพชรบูรณ์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00 1 1 2.00 0 0 0.00 1 1 2.00
เลย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 12 12 37.00 12 12 37.00 1 1 0.50 11 11 36.50 12 12 37.00