ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 22-มี.ค.-2562

ผลการดำเนินงานพืชถั่วแขก

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ตาก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 84 89 88.10 84 89 88.10 84 89 88.10 0 0 0.00 84 89 88.10
นครราชสีมา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
น่าน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 358 522 705.27 358 522 705.27 358 522 705.27 0 0 0.00 358 522 705.27
ปทุมธานี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
พะเยา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 3 18.75 2 3 18.75 2 3 18.75 0 0 0.00 2 3 18.75
ยะลา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ลำปาง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1,247 1,691 2,573.29 1,247 1,691 2,573.29 1,247 1,691 2,573.29 0 0 0.00 1,247 1,691 2,573.29
ลำพูน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
สงขลา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00
เชียงราย 0 0 0.00 7 7 8.50 9 9 18.25 4 4 2.50 1,908 2,787 5,945.33 1,928 2,807 5,974.58 1,921 2,800 5,966.08 0 0 0.00 1,921 2,800 5,966.08
เชียงใหม่ 0 0 0.00 1 1 0.05 0 0 0.00 0 0 0.00 1,153 1,358 1,625.25 1,154 1,359 1,625.30 1,152 1,357 1,625.00 1 1 0.25 1,153 1,358 1,625.25
เพชรบูรณ์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 5.25 3 3 5.25 2 2 0.75 1 1 4.50 3 3 5.25
แพร่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 143 157 263.00 143 157 263.00 143 157 263.00 0 0 0.00 143 157 263.00
แม่ฮ่องสอน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 247 264 386.00 247 264 386.00 247 264 386.00 0 0 0.00 247 264 386.00