ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 24-ต.ค.-2563

ผลการดำเนินงานพืชถั่วแขก

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กาญจนบุรี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.01 1 1 0.01 1 1 0.01 0 0 0.00 1 1 0.01
ตาก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 34 34 34.00 34 34 34.00 34 34 34.00 0 0 0.00 34 34 34.00
นครราชสีมา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 1.00 3 3 1.00 3 3 1.00 0 0 0.00 3 3 1.00
น่าน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 25 26 53.00 25 26 53.00 25 26 53.00 0 0 0.00 25 26 53.00
ปทุมธานี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ยะลา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ลำปาง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 190 212 566.90 190 212 566.90 190 212 566.90 0 0 0.00 190 212 566.90
ลำพูน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
เชียงราย 0 0 0.00 4 4 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 206 228 439.20 210 232 440.20 206 228 439.20 0 0 0.00 206 228 439.20
เชียงใหม่ 0 0 0.00 26 27 20.00 0 0 0.00 0 0 0.00 604 621 817.85 630 648 837.85 601 618 817.10 3 3 0.75 604 621 817.85
เพชรบูรณ์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 5.25 3 3 5.25 3 3 5.25 0 0 0.00 3 3 5.25
แพร่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 13 13 28.25 13 13 28.25 13 13 28.25 0 0 0.00 13 13 28.25