ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 18-ก.ย.-2564

ผลการดำเนินงานพืชถั่วแขก

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กาญจนบุรี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.01 1 1 0.01 1 1 0.01 0 0 0.00 1 1 0.01
ตาก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 34 34 34.00 34 34 34.00 34 34 34.00 0 0 0.00 34 34 34.00
นครราชสีมา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 1.00 3 3 1.00 3 3 1.00 0 0 0.00 3 3 1.00
น่าน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 25 26 53.00 25 26 53.00 25 26 53.00 0 0 0.00 25 26 53.00
ปทุมธานี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ยะลา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ลำปาง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 190 212 566.90 190 212 566.90 190 212 566.90 0 0 0.00 190 212 566.90
ลำพูน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
เชียงราย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.65 209 231 440.14 210 232 440.79 210 232 440.79 0 0 0.00 210 232 440.79
เชียงใหม่ 0 0 0.00 1 1 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 628 647 835.65 629 648 837.65 625 644 834.90 3 3 0.75 628 647 835.65
เพชรบูรณ์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 5.25 3 3 5.25 1 1 4.50 2 2 0.75 3 3 5.25
แพร่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 13 13 28.25 13 13 28.25 13 13 28.25 0 0 0.00 13 13 28.25