ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 22-มี.ค.-2562

ผลการดำเนินงานพืชบวบงู

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กาฬสินธุ์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 0.75 3 3 0.75 2 2 0.50 1 1 0.25 3 3 0.75
ขอนแก่น 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 0.63 4 4 0.63 4 4 0.63 0 0 0.00 4 4 0.63
ตาก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
บุรีรัมย์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 1.25 2 2 1.25 2 2 1.25 0 0 0.00 2 2 1.25
พิษณุโลก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.24 1 1 0.24 1 1 0.24 0 0 0.00 1 1 0.24
ร้อยเอ็ด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.13 3 3 0.75 4 4 0.88 4 4 0.88 0 0 0.00 4 4 0.88
ลำปาง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.40 1 1 0.40 1 1 0.40 0 0 0.00 1 1 0.40
สกลนคร 1 1 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
หนองบัวลำภู 0 0 0.00 1 1 0.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
อุดรธานี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 4.00 1 1 0.25 3 3 4.25 0 0 0.00 3 3 4.25 3 3 4.25
อุบลราชธานี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 3.13 2 2 3.13 2 2 3.13 0 0 0.00 2 2 3.13
เชียงราย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 1.70 2 2 1.70 2 2 1.70 0 0 0.00 2 2 1.70
เพชรบุรี 0 0 0.00 1 1 0.13 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.13 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
เพชรบูรณ์ 0 0 0.00 4 4 5.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 10.25 7 7 15.25 0 0 0.00 3 3 10.25 3 3 10.25
เลย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 3.00 1 1 3.00 0 0 0.00 1 1 3.00 1 1 3.00