ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 26-พ.ค.-2562

ผลการดำเนินงานพืชขมิ้นชัน

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กระบี่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 16.00 2 2 16.00 2 2 16.00 0 0 0.00 2 2 16.00
กาญจนบุรี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ฉะเชิงเทรา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 4.00 1 1 4.00 1 1 4.00 0 0 0.00 1 1 4.00
ชัยนาท 2 2 0.75 3 3 0.44 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 5 1.19 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
นครปฐม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 1.63 3 3 1.63 3 3 1.63 0 0 0.00 3 3 1.63
นครศรีธรรมราช 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 4.00 1 1 4.00 1 1 4.00 0 0 0.00 1 1 4.00
มหาสารคาม 9 9 3.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 35 36 14.75 44 45 18.25 35 36 14.75 0 0 0.00 35 36 14.75
ระยอง 0 0 0.00 1 1 0.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ราชบุรี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00
ลพบุรี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ลำปาง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 19 21 6.50 19 21 6.50 19 21 6.50 0 0 0.00 19 21 6.50
สกลนคร 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 8 8 2.00 8 8 2.00 0 0 0.00 8 8 2.00 8 8 2.00
สุพรรณบุรี 1 1 0.13 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.13 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
สุราษฎร์ธานี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 9 10 31.50 9 10 31.50 5 5 8.50 4 5 23.00 9 10 31.50
อำนาจเจริญ 1 1 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 25 25 13.13 26 26 13.38 25 25 13.13 0 0 0.00 25 25 13.13
อุตรดิตถ์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 0.76 4 4 0.76 4 4 0.76 0 0 0.00 4 4 0.76
เชียงใหม่ 0 0 0.00 1 1 3.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 3.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
เพชรบุรี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
แพร่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 10 10 7.00 10 10 7.00 7 7 6.25 3 3 0.75 10 10 7.00