ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 16-พ.ย.-2561

ผลการดำเนินงานพืชป๋วยเล้ง

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ขอนแก่น 0 0 0.00 3 3 0.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 0.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ตาก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 1.50 2 2 1.50 2 2 1.50 0 0 0.00 2 2 1.50
นครปฐม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
นครราชสีมา 1 1 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.30 2 2 2.50 4 4 3.05 3 3 2.80 0 0 0.00 3 3 2.80
ปทุมธานี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.13 1 1 0.13 1 1 0.13 0 0 0.00 1 1 0.13
ลำปาง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.12 1 1 0.12 1 1 0.12 0 0 0.00 1 1 0.12
สมุทรปราการ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
สระบุรี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 1.13 2 2 1.13 1 1 1.00 1 1 0.13 2 2 1.13
เชียงราย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 58 58 48.13 58 58 48.13 58 58 48.13 0 0 0.00 58 58 48.13
เชียงใหม่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 193 214 42.64 193 214 42.64 192 213 42.51 1 1 0.13 193 214 42.64
เพชรบูรณ์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.50 2 2 0.50 2 2 0.50 0 0 0.00 2 2 0.50
แม่ฮ่องสอน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 12 13 2.76 12 13 2.76 12 13 2.76 0 0 0.00 12 13 2.76