ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 17-ต.ค.-2562

ผลการดำเนินงานพืชขิง

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กรุงเทพมหานคร 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
กาญจนบุรี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
จันทบุรี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 3.00 1 1 3.00 1 1 3.00 0 0 0.00 1 1 3.00
น่าน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ปทุมธานี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
พะเยา 0 0 0.00 16 16 72.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 17 17 72.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
พิษณุโลก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ลำปาง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 1.25 4 4 1.25 1 1 0.25 3 3 1.00 4 4 1.25
อุตรดิตถ์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
เชียงราย 1 1 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 2.50 4 4 3.50 3 3 2.50 0 0 0.00 3 3 2.50
เชียงใหม่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 6 31.50 6 6 31.50 5 5 31.50 1 1 0.00 6 6 31.50
เพชรบูรณ์ 0 0 0.00 1 1 10.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 40.00 3 3 50.00 1 1 30.00 1 1 10.00 2 2 40.00
เลย 0 0 0.00 10 10 69.00 0 0 0.00 4 4 30.00 102 111 1,327.75 116 125 1,426.75 53 61 924.75 53 54 433.00 106 115 1,357.75
แม่ฮ่องสอน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 6.00 1 1 6.00 0 0 0.00 1 1 6.00 1 1 6.00