ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 22-มี.ค.-2562

ผลการดำเนินงานพืชพริกยักษ์(พริกหวาน)

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กาญจนบุรี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ตาก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.48 2 2 0.48 2 2 0.48 0 0 0.00 2 2 0.48
นครราชสีมา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.31 1 1 0.31 1 1 0.31 0 0 0.00 1 1 0.31
น่าน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 111 118 57.45 111 118 57.45 111 118 57.45 0 0 0.00 111 118 57.45
พะเยา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 33 34 13.75 33 34 13.75 33 34 13.75 0 0 0.00 33 34 13.75
ลำพูน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 42.00 2 2 42.00 2 2 42.00 0 0 0.00 2 2 42.00
สุราษฎร์ธานี 0 0 0.00 1 1 0.45 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.04 2 2 0.49 0 0 0.00 1 1 0.04 1 1 0.04
เชียงราย 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 0 0 0.00 17 17 12.32 18 18 12.82 17 17 12.32 1 1 0.50 18 18 12.82
เชียงใหม่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 524 554 597.23 525 555 599.23 518 548 592.15 7 7 7.08 525 555 599.23
แพร่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 14 14 18.50 14 14 18.50 14 14 18.50 0 0 0.00 14 14 18.50
แม่ฮ่องสอน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 129 132 88.29 129 132 88.29 129 132 88.29 0 0 0.00 129 132 88.29