ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 24-ต.ค.-2563

ผลการดำเนินงานพืชพริกยักษ์(พริกหวาน)

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กาญจนบุรี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.01 1 1 0.01 1 1 0.01 0 0 0.00 1 1 0.01
ตาก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
นครราชสีมา 1 1 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.31 2 2 0.56 1 1 0.31 0 0 0.00 1 1 0.31
น่าน 0 0 0.00 5 8 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 140 277 99.69 145 285 101.69 139 276 99.44 1 1 0.25 140 277 99.69
พะเยา 0 0 0.00 6 6 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 30 90 31.00 36 96 33.00 30 90 31.00 0 0 0.00 30 90 31.00
ระยอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ลำพูน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 14.00 1 1 28.00 2 2 42.00 1 1 28.00 1 1 14.00 2 2 42.00
สุราษฎร์ธานี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.45 1 1 0.45 1 1 0.45 0 0 0.00 1 1 0.45
เชียงราย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 35 35 26.74 35 35 26.74 35 35 26.74 0 0 0.00 35 35 26.74
เชียงใหม่ 0 0 0.00 5 7 6.50 0 0 0.00 1 1 0.50 156 175 221.54 162 183 228.54 146 165 206.34 11 11 15.70 157 176 222.04
เพชรบูรณ์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.30 1 1 0.30 1 1 0.30 0 0 0.00 1 1 0.30
แพร่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 10 6.00 5 10 6.00 5 10 6.00 0 0 0.00 5 10 6.00
แม่ฮ่องสอน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 5 0.90 5 5 0.90 5 5 0.90 0 0 0.00 5 5 0.90