ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 19-ก.ย.-2564

ผลการดำเนินงานพืชพริกยักษ์(พริกหวาน)

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กาญจนบุรี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.01 1 1 0.01 1 1 0.01 0 0 0.00 1 1 0.01
ตาก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25
นครราชสีมา 1 1 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.31 2 2 0.56 1 1 0.31 0 0 0.00 1 1 0.31
น่าน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 140 285 101.69 140 285 101.69 139 284 101.44 1 1 0.25 140 285 101.69
พะเยา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 35 95 32.75 35 95 32.75 35 95 32.75 0 0 0.00 35 95 32.75
ระยอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ลำพูน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 28.00 1 1 28.00 1 1 28.00 0 0 0.00 1 1 28.00
สุราษฎร์ธานี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.45 1 1 0.45 1 1 0.45 0 0 0.00 1 1 0.45
เชียงราย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 35 35 26.74 35 35 26.74 35 35 26.74 0 0 0.00 35 35 26.74
เชียงใหม่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 161 182 227.54 162 183 228.54 148 169 208.84 14 14 19.70 162 183 228.54
เพชรบูรณ์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.30 1 1 0.30 1 1 0.30 0 0 0.00 1 1 0.30
แพร่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 10 6.00 5 10 6.00 5 10 6.00 0 0 0.00 5 10 6.00
แม่ฮ่องสอน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 5 0.90 5 5 0.90 5 5 0.90 0 0 0.00 5 5 0.90