ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 20-ส.ค.-2562

ผลการดำเนินงานพืชคาโมมายล์

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
เชียงราย 0 0 0.00 0 0 0.00 6 6 1.50 0 0 0.00 124 132 37.20 130 138 38.70 130 138 38.70 0 0 0.00 130 138 38.70
เชียงใหม่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 2 0.24 1 2 0.24 1 2 0.24 0 0 0.00 1 2 0.24