ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 18-ส.ค.-2562

ผลการดำเนินงานพืชกะหล่ำปลีรูปหัวใจ

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ลำพูน 0 0 0.00 2 2 3.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 3.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
เชียงราย 0 0 0.00 68 68 64.26 0 0 0.00 0 0 0.00 40 43 37.28 108 111 101.54 40 43 37.28 0 0 0.00 40 43 37.28
เชียงใหม่ 0 0 0.00 269 276 290.48 0 0 0.00 0 0 0.00 36 37 29.41 305 313 319.89 36 37 29.41 0 0 0.00 36 37 29.41