ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 3-ส.ค.-2563

ผลการดำเนินงานพืชฟักทองญี่ปุ่น

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กรุงเทพมหานคร 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 2.25 2 2 2.25 2 2 2.25 0 0 0.00 2 2 2.25
นครนายก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 0.75 3 3 0.75 2 2 0.50 1 1 0.25 3 3 0.75
น่าน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 6 6.38 6 6 6.38 6 6 6.38 0 0 0.00 6 6 6.38
พะเยา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
พิษณุโลก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.08 1 1 0.08 1 1 0.08 0 0 0.00 1 1 0.08
ลำปาง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
ลำพูน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 9.50 1 1 9.50 0 0 0.00 1 1 9.50 1 1 9.50
อุทัยธานี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
เชียงราย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 14 14 12.53 14 14 12.53 13 13 12.03 1 1 0.50 14 14 12.53
เชียงใหม่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 4 26.00 622 624 1,245.73 625 628 1,271.73 616 618 1,220.60 9 10 51.13 625 628 1,271.73
เพชรบูรณ์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.38 1 1 0.38 1 1 0.38 0 0 0.00 1 1 0.38
เลย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 8.75 4 4 8.75 2 2 7.25 2 2 1.50 4 4 8.75
แม่ฮ่องสอน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 78 79 112.90 78 79 112.90 77 78 111.90 1 1 1.00 78 79 112.90