ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 17-ก.ย.-2564

ผลการดำเนินงานพืชฟักทองญี่ปุ่น

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กรุงเทพมหานคร 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 0 0 0.00 1 1 0.25 2 2 2.25 1 1 2.00 1 1 0.25 2 2 2.25
กาญจนบุรี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.10 1 1 0.10 1 1 0.10 0 0 0.00 1 1 0.10
นครนายก 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 0 0 0.00 2 2 0.50 3 3 0.75 2 2 0.50 1 1 0.25 3 3 0.75
น่าน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 9 9 11.13 10 10 11.38 9 9 11.13 1 1 0.25 10 10 11.38
พะเยา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
พิษณุโลก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.08 1 1 0.08 1 1 0.08 0 0 0.00 1 1 0.08
ลำปาง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
ลำพูน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 10 18.00 5 10 18.00 4 9 8.50 1 1 9.50 5 10 18.00
อุทัยธานี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
เชียงราย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 20 20 14.05 21 21 16.05 20 20 14.05 1 1 2.00 21 21 16.05
เชียงใหม่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 2 12.00 677 696 1,356.98 678 698 1,368.98 665 684 1,321.85 13 14 47.13 678 698 1,368.98
เพชรบูรณ์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.38 1 1 0.38 1 1 0.38 0 0 0.00 1 1 0.38
เลย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 8.75 4 4 8.75 0 0 0.00 4 4 8.75 4 4 8.75
แม่ฮ่องสอน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 88 90 156.40 88 90 156.40 85 87 152.40 3 3 4.00 88 90 156.40