ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 26-มี.ค.-2562

ผลการดำเนินงานพืชมะม่วงมหาชนก

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กาญจนบุรี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.50 1 1 1.50 1 1 1.50 0 0 0.00 1 1 1.50
กาฬสินธุ์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 10.00 56 56 491.50 57 57 501.50 46 46 391.50 11 11 110.00 57 57 501.50
จันทบุรี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 72.00 1 1 72.00 1 1 72.00 0 0 0.00 1 1 72.00
น่าน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 29.25 3 3 29.25 3 3 29.25 0 0 0.00 3 3 29.25
พิจิตร 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
พิษณุโลก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 22.05 2 2 22.05 2 2 22.05 0 0 0.00 2 2 22.05
มหาสารคาม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 15 15 61.00 15 15 61.00 15 15 61.00 0 0 0.00 15 15 61.00
ลำปาง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
ลำพูน 0 0 0.00 1 1 12.00 0 0 0.00 0 0 0.00 34 34 99.20 35 35 111.20 34 34 99.20 0 0 0.00 34 34 99.20
สกลนคร 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 16.75 3 3 16.75 3 3 16.75 0 0 0.00 3 3 16.75
อุดรธานี 0 0 0.00 1 1 0.50 0 0 0.00 0 0 0.00 6 6 46.50 7 7 47.00 6 6 46.50 0 0 0.00 6 6 46.50
เชียงใหม่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 9 9 150.25 9 9 150.25 9 9 150.25 0 0 0.00 9 9 150.25