ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 11-ส.ค.-2563

ผลการดำเนินงานพืชมะม่วงจินหงส์

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
พิษณุโลก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 16.00 2 2 16.00 2 2 16.00 0 0 0.00 2 2 16.00
ลำพูน 1 1 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 122 134 336.81 123 135 337.81 117 129 297.81 5 5 39.00 122 134 336.81
เชียงใหม่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 9.00 142 192 747.07 144 194 756.07 124 170 692.59 20 24 63.48 144 194 756.07