ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 19-พ.ย.-2561

ผลการดำเนินงานพืชกล้วยหอมเขียว

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
นครราชสีมา 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 3.00 0 0 0.00 26 27 56.50 27 28 59.50 27 28 59.50 0 0 0.00 27 28 59.50
ประจวบคีรีขันธ์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 5.50 1 1 5.50 1 1 5.50 0 0 0.00 1 1 5.50
ร้อยเอ็ด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 12.00 2 2 12.00 2 2 12.00 0 0 0.00 2 2 12.00
สกลนคร 1 1 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 5 5.00 6 6 6.00 5 5 5.00 0 0 0.00 5 5 5.00
สงขลา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
สุโขทัย 1 1 5.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 5.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
อุดรธานี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 5.00 1 1 5.00 1 1 5.00 0 0 0.00 1 1 5.00
อุตรดิตถ์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 11.25 1 1 11.25 1 1 11.25 0 0 0.00 1 1 11.25
เชียงราย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 64.00 4 4 64.00 4 4 64.00 0 0 0.00 4 4 64.00