ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 19-พ.ย.-2561

ผลการดำเนินงานพืชมะม่วงโชคอนันต์

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กาฬสินธุ์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
กำแพงเพชร 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 34.00 1 1 34.00 1 1 34.00 0 0 0.00 1 1 34.00
น่าน 0 0 0.00 2 2 1.50 0 0 0.00 0 0 0.00 99 111 845.37 101 113 846.87 99 111 845.37 0 0 0.00 99 111 845.37
พะเยา 0 0 0.00 9 10 143.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 8.00 11 12 151.00 2 2 8.00 0 0 0.00 2 2 8.00
พิจิตร 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 25.00 2 2 25.00 2 2 25.00 0 0 0.00 2 2 25.00
พิษณุโลก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 9 9 114.30 9 9 114.30 9 9 114.30 0 0 0.00 9 9 114.30
ลำปาง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 1.33 2 2 1.33 2 2 1.33 0 0 0.00 2 2 1.33
สงขลา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00 1 1 2.00 0 0 0.00 1 1 2.00
สุรินทร์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
สุโขทัย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 22 22 201.07 22 22 201.07 22 22 201.07 0 0 0.00 22 22 201.07
อุตรดิตถ์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 10.00 1 1 10.00 1 1 10.00 0 0 0.00 1 1 10.00
เชียงราย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 8.30 2 2 8.30 2 2 8.30 0 0 0.00 2 2 8.30
เชียงใหม่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 19 19 119.25 19 19 119.25 19 19 119.25 0 0 0.00 19 19 119.25
เลย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 17.00 4 4 17.00 4 4 17.00 0 0 0.00 4 4 17.00
แพร่ 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00