ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 23-ต.ค.-2562

ผลการดำเนินงานพืชข้าวโพดเมล็ดแห้ง

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ชัยนาท 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 13 13 160.50 13 13 160.50 13 13 160.50 0 0 0.00 13 13 160.50
ตาก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 31 31 491.25 31 31 491.25 31 31 491.25 0 0 0.00 31 31 491.25
พะเยา 0 0 0.00 1 1 9.00 0 0 0.00 0 0 0.00 252 254 940.19 253 255 949.19 252 254 940.19 0 0 0.00 252 254 940.19
พิจิตร 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 45 73 1,668.00 45 73 1,668.00 45 73 1,668.00 0 0 0.00 45 73 1,668.00
ลพบุรี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 45 46 877.00 45 46 877.00 45 46 877.00 0 0 0.00 45 46 877.00
ลำปาง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 314 314 1,566.85 314 314 1,566.85 314 314 1,566.85 0 0 0.00 314 314 1,566.85
สระบุรี 94 95 1,760.50 1 1 15.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 27.00 96 97 1,802.50 1 1 27.00 0 0 0.00 1 1 27.00
สุพรรณบุรี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
อุทัยธานี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
เพชรบูรณ์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 23 23 179.75 23 23 179.75 23 23 179.75 0 0 0.00 23 23 179.75
เลย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 77 77 1,230.00 77 77 1,230.00 77 77 1,230.00 0 0 0.00 77 77 1,230.00
แพร่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 102 102 1,035.45 102 102 1,035.45 102 102 1,035.45 0 0 0.00 102 102 1,035.45