ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 21-ต.ค.-2563

ผลการดำเนินงานพืชข้าวโพดเมล็ดแห้ง

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ชัยนาท 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 13 13 160.50 13 13 160.50 9 9 106.25 4 4 54.25 13 13 160.50
ตาก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 31 31 489.25 31 31 489.25 31 31 489.25 0 0 0.00 31 31 489.25
พะเยา 0 0 0.00 2 2 11.00 0 0 0.00 0 0 0.00 346 351 1,220.94 348 353 1,231.94 346 351 1,220.94 0 0 0.00 346 351 1,220.94
พิจิตร 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 27 44 1,014.00 27 44 1,014.00 27 44 1,014.00 0 0 0.00 27 44 1,014.00
ลพบุรี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 45 46 877.00 45 46 877.00 0 0 0.00 45 46 877.00 45 46 877.00
ลำปาง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 314 314 1,566.85 314 314 1,566.85 314 314 1,566.85 0 0 0.00 314 314 1,566.85
สระบุรี 0 0 0.00 5 5 99.00 0 0 0.00 1 1 27.00 26 26 455.75 32 32 581.75 27 27 482.75 0 0 0.00 27 27 482.75
สระแก้ว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 20.00 1 1 20.00 1 1 20.00 0 0 0.00 1 1 20.00
สุพรรณบุรี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
อุทัยธานี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
เพชรบูรณ์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 22 22 179.50 22 22 179.50 12 12 90.50 10 10 89.00 22 22 179.50
เลย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 77 77 1,230.00 77 77 1,230.00 77 77 1,230.00 0 0 0.00 77 77 1,230.00
แพร่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 102 102 1,035.45 102 102 1,035.45 102 102 1,035.45 0 0 0.00 102 102 1,035.45