ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 21-ก.ย.-2564

ผลการดำเนินงานพืชข้าวโพดเมล็ดแห้ง

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ชัยนาท 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 13 13 160.50 13 13 160.50 9 9 106.25 4 4 54.25 13 13 160.50
ตาก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 5.00 73 73 376.25 74 74 381.25 73 73 376.25 1 1 5.00 74 74 381.25
พะเยา 0 0 0.00 2 2 11.00 0 0 0.00 0 0 0.00 346 351 1,220.94 348 353 1,231.94 115 117 337.75 231 234 883.19 346 351 1,220.94
พิจิตร 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 27 44 1,014.00 27 44 1,014.00 27 44 1,014.00 0 0 0.00 27 44 1,014.00
ลพบุรี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 46 47 902.00 46 47 902.00 13 13 265.00 33 34 637.00 46 47 902.00
ลำปาง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 304 304 2,316.00 10 10 49.00 314 314 2,365.00 10 10 49.00 304 304 2,316.00 314 314 2,365.00
สระบุรี 32 32 822.00 2 2 34.00 0 0 0.00 0 0 0.00 30 30 547.75 64 64 1,403.75 30 30 547.75 0 0 0.00 30 30 547.75
สระแก้ว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 20.00 1 1 20.00 1 1 20.00 0 0 0.00 1 1 20.00
สุพรรณบุรี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
อุทัยธานี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
เพชรบูรณ์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 22 22 223.50 22 22 223.50 22 22 223.50 0 0 0.00 22 22 223.50
เลย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 9 10 195.00 68 68 1,050.00 77 78 1,245.00 0 0 0.00 77 78 1,245.00 77 78 1,245.00
แพร่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 9.00 101 101 1,026.45 102 102 1,035.45 0 0 0.00 102 102 1,035.45 102 102 1,035.45