ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 8-ส.ค.-2563

ผลการดำเนินงานพืชกล้วย จังหวัดจันทบุรี

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ขลุง 1 1 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 25 25 287.50 26 26 288.50 25 25 287.50 0 0 0.00 25 25 287.50
ท่าใหม่ 1 1 6.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 13.25 5 5 19.25 4 4 13.25 0 0 0.00 4 4 13.25
นายายอาม 2 2 7.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 7.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
มะขาม 2 2 3.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 6 25.50 8 8 28.50 6 6 25.50 0 0 0.00 6 6 25.50
สอยดาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 13 15 196.50 13 15 196.50 13 15 196.50 0 0 0.00 13 15 196.50
เขาคิชฌกูฏ 2 2 12.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 5 75.00 7 7 87.00 5 5 75.00 0 0 0.00 5 5 75.00
เมืองจันทบุรี 1 1 18.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 19.00 2 2 37.00 1 1 19.00 0 0 0.00 1 1 19.00
แก่งหางแมว 1 1 5.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 5.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
แหลมสิงห์ 1 1 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
โป่งน้ำร้อน 3 3 27.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 17 18 178.00 20 21 205.00 17 18 178.00 0 0 0.00 17 18 178.00