ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 8-ส.ค.-2563

ผลการดำเนินงานพืชกล้วย จังหวัดกาฬสินธุ์

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กมลาไสย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 5 5.00 5 5 5.00 0 0 0.00 5 5 5.00 5 5 5.00
กุฉินารายณ์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 6 6.00 6 6 6.00 0 0 0.00 6 6 6.00 6 6 6.00
คำม่วง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 2.00 4 4 2.00 0 0 0.00 4 4 2.00 4 4 2.00
ฆ้องชัย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
ดอนจาน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 7 25.00 7 7 25.00 7 7 25.00 0 0 0.00 7 7 25.00
นามน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ยางตลาด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 26 26 20.75 26 26 20.75 2 2 1.25 24 24 19.50 26 26 20.75
ร่องคำ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
สมเด็จ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00
สหัสขันธ์ 0 0 0.00 1 1 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 2 2 4.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00
หนองกุงศรี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00
ห้วยผึ้ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
เขาวง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 12 12 19.00 12 12 19.00 7 7 13.00 5 5 6.00 12 12 19.00
เมืองกาฬสินธุ์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 12 12 16.50 12 12 16.50 0 0 0.00 12 12 16.50 12 12 16.50