ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 24-ก.ย.-2563

ผลการดำเนินงานพืชผักบุ้ง จังหวัดขอนแก่น

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กระนวน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.13 1 1 0.13 1 1 0.13 0 0 0.00 1 1 0.13
ชนบท 0 0 0.00 1 1 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ชุมแพ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25
น้ำพอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
บ้านฝาง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25
พระยืน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 27 27 1.77 27 27 1.77 25 25 1.52 2 2 0.25 27 27 1.77
พล 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.03 1 1 0.03 1 1 0.03 0 0 0.00 1 1 0.03
ภูผาม่าน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 5 1.25 5 5 1.25 0 0 0.00 5 5 1.25 5 5 1.25
หนองนาคำ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 8 8 5.00 8 8 5.00 0 0 0.00 8 8 5.00 8 8 5.00
อุบลรัตน์ 0 0 0.00 1 1 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 14 14 6.91 15 15 7.16 14 14 6.91 0 0 0.00 14 14 6.91
เมืองขอนแก่น 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 111 111 33.98 111 111 33.98 33 33 6.73 78 78 27.25 111 111 33.98
โนนศิลา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 8 8 0.55 8 8 0.55 8 8 0.55 0 0 0.00 8 8 0.55