ข้อมูลรหัสที่อยู่

 

ชื่อจังหวัด รหัสจังหวัด ชื่ออำเภอ รหัสอำเภอ ชื่อตำบล รหัสตำบล
กระบี่ 81 คลองท่อม 4 คลองท่อมเหนือ 2
กระบี่ 81 คลองท่อม 4 คลองท่อมใต้ 1
กระบี่ 81 คลองท่อม 4 คลองพน 3
กระบี่ 81 คลองท่อม 4 ทรายขาว 4
กระบี่ 81 คลองท่อม 4 พรุดินนา 6
กระบี่ 81 คลองท่อม 4 ห้วยน้ำขาว 5
กระบี่ 81 คลองท่อม 4 เพหลา 7
กระบี่ 81 ปลายพระยา 6 คีรีวง 4
กระบี่ 81 ปลายพระยา 6 ปลายพระยา 1
กระบี่ 81 ปลายพระยา 6 เขาต่อ 3
Showing 1 to 10 of 7,454 entries