ข้อมูลรหัสที่อยู่

 

ชื่อจังหวัด รหัสจังหวัด ชื่ออำเภอ รหัสอำเภอ ชื่อตำบล รหัสตำบล
กระบี่ 81 ปลายพระยา 6 เขาเขน 2
กระบี่ 81 ลำทับ 7 ดินอุดม 2
กระบี่ 81 ลำทับ 7 ดินแดง 4
กระบี่ 81 ลำทับ 7 ทุ่งไทรทอง 3
กระบี่ 81 ลำทับ 7 ลำทับ 1
กระบี่ 81 อ่าวลึก 5 คลองยา 8
กระบี่ 81 อ่าวลึก 5 คลองหิน 4
กระบี่ 81 อ่าวลึก 5 นาเหนือ 3
กระบี่ 81 อ่าวลึก 5 บ้านกลาง 9
กระบี่ 81 อ่าวลึก 5 อ่าวลึกน้อย 5
Showing 11 to 20 of 7,454 entries