ข้อมูลรหัสที่อยู่

 

ชื่อจังหวัด รหัสจังหวัด ชื่ออำเภอ รหัสอำเภอ ชื่อตำบล รหัสตำบล
กระบี่ 81 อ่าวลึก 5 อ่าวลึกเหนือ 6
กระบี่ 81 อ่าวลึก 5 อ่าวลึกใต้ 1
กระบี่ 81 อ่าวลึก 5 เขาใหญ่ 7
กระบี่ 81 อ่าวลึก 5 แหลมสัก 2
กระบี่ 81 เกาะลันตา 3 คลองยาง 4
กระบี่ 81 เกาะลันตา 3 ศาลาด่าน 5
กระบี่ 81 เกาะลันตา 3 เกาะกลาง 3
กระบี่ 81 เกาะลันตา 3 เกาะลันตาน้อย 2
กระบี่ 81 เกาะลันตา 3 เกาะลันตาใหญ่ 1
กระบี่ 81 เขาพนม 2 พรุเตียว 4
Showing 21 to 30 of 7,454 entries